Nieuws

Duurzaam gezond betaalgedrag is relevant voor alle ketenpartners

01 september 2022
Paul Otter over het Syncasso onderzoek naar duurzaam betaalgedrag

Er is een groep debiteurklanten die regelmatig voorkomt in de overdracht van (nieuwe) vorderingen van de opdrachtgevers van Syncasso. Daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn. Wisselende inkomsten of een tekort aan betaalcapaciteit op de korte of middellange termijn. Of structureel te lage inkomsten voor de noodzakelijke verplichtingen. Er is ook een groep debiteurklanten die wel beschikken over voldoende betaalcapaciteit, maar waarbij het financiële gedrag niet gezond genoeg is om termijnbetalingen goed na te komen. Syncasso heeft dr. Nadja Jungmann van het lectoraat Schulden en Incasso van de Hogeschool Utrecht en dr. Martijn Keizer van Customer Insights Center van de Rijksuniversiteit Groningen gevraagd om te onderzoeken hoe we bij die groep debiteurklanten duurzamer betaalgedrag kunnen bevorderen.

Dit onderzoek gaat over het motiveren van debiteuren die wel kunnen betalen, maar dat om een of andere reden niet doen. Hoe belangrijk is dit onderzoek voor ketenpartners en waarom?

Dit onderzoek is voor alle ketenpartners in de schulddienstverleningsketen belangrijk om goed in te kunnen spelen op de onderliggende motieven van ongezond betaalgedrag. Daarmee kunnen we allemaal beter ons werk doen.

De onderzoekers gaan eerst aan de slag om een onderscheid te maken tussen debiteuren die echt niet kunnen betalen – en debiteuren die dat wel kunnen, maar om de een of andere reden niet doen. Vervolgens zoeken we naar inzichten in de beweegredenen, tekortkomingen en hindernissen die ervoor zorgen dat een klant regelmatig niet betaald. Als je daar een betrouwbaar beeld van hebt, kun je daar passende interventies voor bedenken om een gedragsverandering te ontwikkelen. Vergelijk het met ons eerdere wetenschappelijk onderzoek naar taalvaardigheid. Als je niet begrijpt wat we aan je vragen, moet je niet rekenen op een reactie. Voor slecht of onregelmatig betaalgedrag zullen ongetwijfeld veel verschillende redenen zijn, naast puur financiële. Ik denk dat er ook vaak meerdere oorzaken tegelijk een rol spelen.

Wat is het belang van duurzaam betaalgedrag voor de schulddienstverleningsketen?

Schulddienstverlening beperkt zich tot het oplossen van een betalingsachterstand. Ik denk dat we een stap verder moeten gaan. We lossen de betalingsachterstand op én we zien de debiteur niet meer terug voor incasso. Dat is maatschappelijk en economisch van veel meer waarde. Dat heeft zonder twijfel ook gevolgen voor het verdienmodel van de verschillende ketenpartners. Preventie wordt nog niet vergoed in de schulddienstverleningsketen. Daar moet een oplossing voor komen, omdat het echte toegevoegde waarde levert aan het oplossen van de schuldenproblematiek. Als preventie en duurzaam betaalgedrag betaalde standaardoplossing in de processen van alle ketenpartners worden, verwacht ik daarvan een groot positief effect op de schuldenproblematiek. En een paar procent minder problematische schulden is op dit moment al een gamechanger.

Dit onderzoek richt zich op debiteuren die (wel) kunnen betalen. Waarom is het interessant voor schuldhulpverleners?

Een kleine schuld kan snel uitgroeien tot een problematische schuld, dat weten we uit ervaring. Schuldhulpverlening is dan vaak nodig om het op te lossen. Maar schuldhulpverlening leidt niet vanzelf tot een duurzame verbetering van het betaalgedrag. Dat kan een aanvullend probleem opleveren, omdat in de meeste gevallen niet nogmaals schuldhulpverlening wordt aangeboden. Waardoor de vorderingen bij de gerechtsdeurwaarder terechtkomen, wat in het slechtste geval kan leiden tot afsluitingen en ontruimingen. Duurzaam gezond betaalgedrag ontwikkelen is daarom voor de schuldhulpverlening net zo relevant als voor de andere ketenpartners. Daar gaat dit onderzoek zeker handvatten voor opleveren.

Worden de resultaten van het onderzoek gedeeld met de ketenpartners in de schulddienstverlening?

Al onze onderzoeken kunnen gratis worden gedownload van onze website. Ook dit onderzoek. We gaan op allerlei manieren zorgen dat daar kennis van genomen wordt. Daarnaast gaan we specifiek kijken wat onze partners ermee kunnen in hun eigen processen.

Die benadering heeft in het verleden steeds heel goed gewerkt. Opdrachtgevers hebben ideeën en inzichten overgenomen, de Nationale Ombudsman heeft onze bevindingen over begrijpelijke incassocommunicatie ondersteund en geadviseerd aan de overheid. Onze onderzoeken hebben daardoor veel invloed op de ontwikkelingen in de schulddienstverleningsketen. Dit onderzoek gaat naar mijn overtuiging ook in Den Haag nieuwe inzichten opleveren over de schulddienstverlening.

In mijn rol als Social Responsibility Officer ga ik ervoor zorgen dat we helpen waar we kunnen bij de implementatie van de inzichten uit het onderzoek bij ketenpartners. Dat gaat waarschijnlijk veel tijd kosten, maar daar staat tegenover dat we met z’n allen een grote stap naar voren kunnen gaan zetten. Ik verwacht dat we op basis van de inzichten nieuwe opleidingen en trainingen ontwikkelen die we als E-learning beschikbaar stellen aan onze partners. Verder hebben we heel goed contacten met de NVVK, VCMB, KBVG en de Nederlandse Schuldhulp Route.

Het onderzoek wordt gefaseerd uitgevoerd en eind 2023 afgerond. Om te kunnen bepalen hoe de interventies duurzaam betaalgedrag motiveren, hebben we tijd nodig om met name het duurzame karakter van de interventies in kaart te brengen. Maar die relatief lange doorlooptijd geeft ons nu de ruimte om een communicatie- en implementatieplan te ontwikkelen om iedereen goed te informeren en te helpen implementeren. Want naast kennis en inzichten uit onderzoek maakt een goede samenwerking tussen de ketenpartners het verschil om de schuldenproblematiek de baas te worden.

Presentatie eerste onderzoeksresultaten

Syncasso organiseert seminars om de resultaten en inzichten van de verschillende onderzoeksfasen met ketenpartners in de schulddienstverlening te delen. De eerste bijeenkomst om de resultaten van het data-onderzoek te presenteren is gepland op donderdag 15 september.

In dit seminar vertellen de onderzoekers over de gekozen benadering en de verschillende fasen van het onderzoek. We delen de uitkomsten van de eerste kwantitatieve fase van het onderzoek, over de omvang van de doelgroep en haar sociodemografische karakteristieken. We verwachten dat we de ook eerste inzichten uit de kwalitatieve interviews met doelgroeppersonen aan u kunnen presenteren.

U bent van harte uitgenodigd op donderdag 15 september van 15:00 tot 17:00 uur in Social Impact Factory in Utrecht. Aansluitend is er een borrel.

 

Gerelateerde nieuwsberichten

09 juli 2024

Samenwerking in de schulddienstverleningsketen

Samenwerking in de schulddienstverleningsketen is een voorwaarde om problematische schulden te voorkomen en op te lossen. Syncasso onderhoudt daarom via haar Social Responsibility Officer actief het contact met het schulddienstverleningsnetwerk om verbeteringskansen te signaleren en te realiseren.

Lees meer over: Samenwerking in de schulddienstverleningsketen
04 juli 2024

Mee met de gerechtsdeurwaarder

Regelmatig neem ik mensen mee op bij mijn huisbezoeken als gerechtsdeurwaarder. Zoals politici, pers en stakeholders om hen een realistisch beeld te geven van het werk van de gerechtsdeurwaarder en waar we in de praktijk mee te maken krijgen. Niet alleen de huisbezoeken zelf maar ook de vele stakeholders en de maatschappelijke aandacht voor schulden: hoe vinden we daar onze weg in?

Lees meer over: Mee met de gerechtsdeurwaarder
25 juni 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Esther Verstraten, deurwaarder bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
25 juni 2024

Syncasso Tour du Syncasso

Van 12 tot 14 juni hebben onze sportieve collega’s een mooie tocht van meer dan 500 km gemaakt langs al onze Syncasso-kantoren, allemaal voor het goede doel: de Hersenstichting. Op dag één trapten ze van Arnhem naar Utrecht, met een stevige portie wind door het Groene Hart naar Rotterdam, om te eindigen in het bruisende Amsterdam. Op dag twee trotseerden ze de polders richting Leeuwarden, gevolgd door een prachtige rit door natuurgebieden terug naar Arnhem.

Lees meer over: Syncasso Tour du Syncasso
20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
Feedback