Nieuws

Begrijpelijke Zorgdagvaarding

20 augustus 2020

Ontwikkeling begrijpelijke Zorgdagvaarding

Interview Mark Getkate en Paul Otter over het ontwikkelingsproces

Waarom een begrijpelijke zorgdagvaarding? Ons onderzoek met de RUG ‘Lezen≠Begrijpen’ toonde aan dat de helft van onze debiteurklanten laag taalvaardig is. We behandelen veel zorgverzekeringsvorderingen. En we willen verder bouwen op het succes van het voor CJIB ontwikkelde Visuele Exploot – dat zoveel beter begrepen werd, dat we 34% minder executiemaatregelen hoeven in te zetten. Die vereenvoudiging beperkte zich nog tot een voorblad met illustraties voor het dwangbevel. Nu nemen we ook het ‘lichaam’ van de dagvaarding onder handen. Bovenliggend doel is dat een groter deel van de burgers de zorgdagvaarding dankzij de aanpassingen begrijpt, zelf de regie neemt en in actie komt.

Wat is het verschil met het visueel exploot dat we al gebruiken?

De grafische opmaak is weer een stap verder gebracht. We hebben de teksten ontdaan van alles wat niet absoluut noodzakelijk is. Aangevuld met visuele ondersteuning ter verduidelijking. De opzet van de dagvaarding is ook gewijzigd. Er is een leeswijzer toegevoegd en de teksten zijn aangepast met de kennis van nu. Een dwangbevel verschilt wezenlijk van een dagvaarding. Een dwangbevel richt zich specifiek en exclusief op de ontvanger, de burger. Terwijl je in een dagvaarding je daarnaast ook tot de rechter richt om je eis te formuleren, onderbouwd met argumenten. Die vraag aan de rechter moet je ook begrijpelijk maken voor de burger. Maar moet tegelijk ook voldoen aan de eisen van de rechtbank. Dat levert een spagaat op. Wij hebben ervoor gekozen om met de belangrijkste informatie voor de debiteurklant te beginnen. Hoe verder je doorleest in de dagvaarding, hoe minder belangrijk die informatie voor de debiteurklant wordt. Maar het moet er wel instaan, om aan de formaliteiten die aan de dagvaarding worden gesteld te blijven voldoen. De wet stelt qua volgorde van de onderwerpen geen eisen aan de dagvaarding. Daar hebben we gebruik van gemaakt, waardoor de burger, ook als hij de dagvaarding niet van begin tot eind leest, toch de voor hem of haar meest belangrijke informatie binnen krijgt.

Legal, communicatie, social responsibility

Samenwerking is belangrijk om elke keer uit die spagaat te komen van wat begrijpelijk moet zijn en tegelijkertijd formeel juist is. Bepaalde kreten komen nu rechtstreeks uit de wettekst. Om die begrijpelijker te maken, moet je goed beschrijven wat er bedoeld wordt. We leggen die verbeterde teksten voor aan de Taalambassadeurs van de Stichting ABC. Die leggen feilloos de vinger op de zere plek.

Taalambassadeurs?

We werken samen met vier Taalambassadeurs, die begeleid worden door de Stichting ABC. Die begeleiding is echt noodzakelijk, omdat de feedback heel uiteenlopend kan zijn. De begeleider helpt om de hoofdzaken van de bijzaken te onderscheiden. Taalambassadeurs zijn zelf laagtalig geweest, maar kunnen nu lezen en schrijven omdat ze hiervoor cursussen hebben gevolgd. Tegelijkertijd snappen ze een heleboel woorden nog niet en daar geven ze feedback op, die ze prima onder woorden kunnen brengen. Bovendien weten ze uit eigen ervaring hoe het is als je stukken ontvangt die je niet begrijpt. Dat is hun drive, om ervoor te zorgen dat het voor hun ‘lotgenoten’ beter wordt. Dat een deurwaardersorganisatie die beweging naar ze toe maakt, vinden ze echt bijzonder. Daarbij denken we dat een begrijpelijker dagvaarding voor iedereen beter is. Laagtalig of niet.

Confronterend

Het was letterlijk een eyeopener om de Taalambassadeurs ‘live’ aan de slag te zien. Enorm confronterend om zelf te ervaren hoe mensen worstelen met woorden en zinnen waarvan wij denken dat ze heel duidelijk zijn. We hebben er onbedoeld voor gezorgd dat een groot deel van de bevolking er niets van begrijpt. Zelfs ik als jurist (Mark Getkate) moet een dagvaarding soms drie keer lezen om te snappen wat er staat. We zitten zo in onze eigen bubbel, dat we niet in de gaten hebben dat we die mensen genegeerd en gekleineerd hebben. Hoognodig dat we daar nu verandering in brengen.

In de praktijk getoetst. Bijna overal in gebruik.

De rechtspraak in Nederland is onafhankelijk. Je mag er niet zomaar vanuit gaan dat als een kantonrechter in (bijvoorbeeld) Utrecht enthousiast is over de nieuwe visuele zorgdagvaarding, automatisch alle andere kantonrechters dat ook zijn. Daarom zijn we gestart met een pilot in een aantal kantons. Bij de nieuwe zorgdagvaarding voegden we steeds een schriftelijke toelichting toe, waarin we uitlegden waarom we deze nieuwe dagvaarding ontwikkeld hebben en we het belangrijk vinden om die snel in de praktijk te brengen.

De pilot slaagde volledig. Alle kantonrechters in de pilot accepteerden onze nieuwe benadering en wezen de vorderingen toe. De komende periode gaan we de pilot stapsgewijs uitbreiden. We hebben er alle vertrouwen in dat we op korte termijn alle zorgdagvaardingen, waar dan ook in Nederland, op deze nieuwe manier kunnen gebruiken. Behalve voor zorgverzekeringen, gaan we ook aan de slag met de dagvaardingen voor andere sectoren. Ons doel is dat elke dagvaarding begrijpelijk is voor de burger.

Gratis beschikbaar

Elke dagvaarding moet voldoen aan de informatieplicht die door de wet wordt geëist. Strikt juridisch wordt daaraan voldaan. Dat wordt door de Rechter getoetst. Maar informatie die niet begrepen wordt door de ontvanger, heeft grote financiële en sociale impact voor de gedaagde. Daarom stelt Syncasso de template voor de begrijpelijke zorgdagvaarding beschikbaar voor iedereen in de categorie die daar gebruik van wil maken. Een e-mail naar communicatie@syncasso.nl volstaat.
Voorblad Syncasso Dagvaarding

Gerelateerde nieuwsberichten

09 juli 2024

Samenwerking in de schulddienstverleningsketen

Samenwerking in de schulddienstverleningsketen is een voorwaarde om problematische schulden te voorkomen en op te lossen. Syncasso onderhoudt daarom via haar Social Responsibility Officer actief het contact met het schulddienstverleningsnetwerk om verbeteringskansen te signaleren en te realiseren.

Lees meer over: Samenwerking in de schulddienstverleningsketen
04 juli 2024

Mee met de gerechtsdeurwaarder

Regelmatig neem ik mensen mee op bij mijn huisbezoeken als gerechtsdeurwaarder. Zoals politici, pers en stakeholders om hen een realistisch beeld te geven van het werk van de gerechtsdeurwaarder en waar we in de praktijk mee te maken krijgen. Niet alleen de huisbezoeken zelf maar ook de vele stakeholders en de maatschappelijke aandacht voor schulden: hoe vinden we daar onze weg in?

Lees meer over: Mee met de gerechtsdeurwaarder
25 juni 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Esther Verstraten, deurwaarder bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
25 juni 2024

Syncasso Tour du Syncasso

Van 12 tot 14 juni hebben onze sportieve collega’s een mooie tocht van meer dan 500 km gemaakt langs al onze Syncasso-kantoren, allemaal voor het goede doel: de Hersenstichting. Op dag één trapten ze van Arnhem naar Utrecht, met een stevige portie wind door het Groene Hart naar Rotterdam, om te eindigen in het bruisende Amsterdam. Op dag twee trotseerden ze de polders richting Leeuwarden, gevolgd door een prachtige rit door natuurgebieden terug naar Arnhem.

Lees meer over: Syncasso Tour du Syncasso
20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
Feedback