Nieuws

Onschuldig?

15 maart 2017

Onschuldig?

Wie is er schuldig aan Schuldig? De conclusie van de maaksters van de serie: het systeem. Dat systeem is er al jaren en dat laat de regering dus doorwoekeren. Ondanks nieuwe wetgeving is er geen totaalvisie. Hoe moet het dan wel? Hard nodig is een overkoepelende visie voor de hele keten die met schulden bezig is.

In de basis is het simpel:

  • niet-willers: hebben geld en moeten hun schulden betalen,
  • niet-kunners: hebben geen geld of kunnen het zelf niet oplossen.

De schuldhulpverlening houdt zich met de niet-kunners bezig, de gerechtsdeurwaarders met de niet-willers.

Als het zo simpel is, is er meestal een catch. Helaas ook hier: de beide groepen zijn niet goed te onderscheiden. Correctie: nú niet goed te onderscheiden! Is er niets gebeurd in de afgelopen jaren? Toch wel: twee initiatieven. Maar visie ontbreekt en geen schakel van de keten kijkt verder dan z’n eigen schakel lang is ….

Twee initiatieven zijn noemenswaardig

Twee initiatieven zijn noemenswaardige stappen in het maken van een onderscheid tussen de niet-willers en de niet-kunners:

In 2014 is een convenant gesloten tussen de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en de Vereniging voor Schuldhulpverlening en Sociaal Bankieren (NVVK) over de verwijsindex schuldhulpverlening (VISH). In VISH worden schuldenaren geregistreerd die schuldhulpverlening van een lid van de NVVK krijgen. Inmiddels zijn alle gerechtsdeurwaarders aangesloten en bevragen dit systeem jaarlijks miljoenen keren. De gerechtsdeurwaarder die een vordering behandelt checkt in VISH of de schuldenaar daarin opgenomen is, zo ja, zal hij de schuldeiser adviseren om de invorderingsmaatregelen (tijdelijk) stop te zetten. Zo ontstaan er geen verdere kosten en dat maakt de kans op het slagen van een schuldenregeling groter.

VISH

Aan de kant van de NVVK zijn vijftien kredietbanken aangesloten die slechts 46 van de 388 gemeenten vertegenwoordigen. Dat is bedroevend weinig en zelfs bij de aangesloten gemeenten worden niet alle schuldhulpvragen doorgegeven aan VISH. VISH heeft een enorme potentie maar wordt niet gevuld door de schuldhulpverlening!

DBR

Recenter (2016) is het Digitale beslagregister(DBR) van de KBvG. Beslagen gelegd door een gerechtsdeurwaarder op periodieke inkomsten (o.a. loon, uitkering, pensioen) worden in dit register ingeschreven. Dus geen beslagen van belastingdeurwaarders en geen bankbeslagen. Gerechtsdeurwaarders zijn verplicht vóór het uitbrengen van een dagvaarding in het register te checken of er eerdere beslagen zijn gelegd én of er een reële kans op verhaal is. Voor een daadwerkelijke beslaglegging moet deze check worden herhaald. Het DBR is op 1 januari 2016 verplicht voor alle gerechtsdeurwaarders en is volop in gebruik.

Veel ketenpartners kijken belangstellend naar het DBR. Terecht, want dit register kan het onderscheiden van niet-willers en niet-kunners gaan realiseren. Maar dan moeten er drie knelpunten in de regelgeving worden opgelost:

  1. Alle beslagen zouden in het beslagregister moeten worden verwerkt. Niet alleen beslagen op periodieke inkomsten gelegd door gerechtsdeurwaarders, maar ook beslagen op banktegoeden, onroerende zaken, roerende zaken enz. Verder niet alleen beslagen gelegd door gerechtsdeurwaarders maar ook door belastingdeurwaarders;
  2. Het register moet worden uitgebreid met het Centraal Curatele en Bewind register (CCBR), het Insolventieregister en de data vanuit het VISH. Daarmee wordt het register de betrouwbare manier om de niet-willers en de niet-kunners beter te onderscheiden! Het bespaart veel ellende en kosten en zorgt ervoor dat de gehele keten professioneel kan gaan doen waar ze goed in is: niet-kunners bij de schuldhulpverlening en de niet-willers bij de gerechtsdeurwaarder onderbrengen!
  3. De overheid zal zich moeten realiseren dat deze gevoelige data alleen in één database mag worden opgenomen als deze wordt beheerd door de onafhankelijk van de overheid opererende gerechtsdeurwaarders, zoals de Wereldbank al herhaaldelijk heeft aangegeven. Daarmee wordt de scheiding van de machten, bijvoorbeeld de overheid als schuldeiser en NIET tegelijk als incasseerder, duidelijk neergezet.

Als deze drie knelpunten door de overheid worden opgelost, is daarmee de basis gelegd voor effectieve schuldhulpverleningen en incasso die recht doet aan de belangen van zowel de schuldenaren als de schuldeisers.

Deze blog is geschreven door Paul Otter, gerechtsdeurwaarder en Social Responsibility Officer. Bereikbaar via 06 – 55 37 21 34 of via p.otter@syncasso.nl. Opmerkingen of vragen? Ik zie ze graag tegemoet!

Gerelateerde nieuwsberichten

09 juli 2024

Samenwerking in de schulddienstverleningsketen

Samenwerking in de schulddienstverleningsketen is een voorwaarde om problematische schulden te voorkomen en op te lossen. Syncasso onderhoudt daarom via haar Social Responsibility Officer actief het contact met het schulddienstverleningsnetwerk om verbeteringskansen te signaleren en te realiseren.

Lees meer over: Samenwerking in de schulddienstverleningsketen
04 juli 2024

Mee met de gerechtsdeurwaarder

Regelmatig neem ik mensen mee op bij mijn huisbezoeken als gerechtsdeurwaarder. Zoals politici, pers en stakeholders om hen een realistisch beeld te geven van het werk van de gerechtsdeurwaarder en waar we in de praktijk mee te maken krijgen. Niet alleen de huisbezoeken zelf maar ook de vele stakeholders en de maatschappelijke aandacht voor schulden: hoe vinden we daar onze weg in?

Lees meer over: Mee met de gerechtsdeurwaarder
25 juni 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Esther Verstraten, deurwaarder bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
25 juni 2024

Syncasso Tour du Syncasso

Van 12 tot 14 juni hebben onze sportieve collega’s een mooie tocht van meer dan 500 km gemaakt langs al onze Syncasso-kantoren, allemaal voor het goede doel: de Hersenstichting. Op dag één trapten ze van Arnhem naar Utrecht, met een stevige portie wind door het Groene Hart naar Rotterdam, om te eindigen in het bruisende Amsterdam. Op dag twee trotseerden ze de polders richting Leeuwarden, gevolgd door een prachtige rit door natuurgebieden terug naar Arnhem.

Lees meer over: Syncasso Tour du Syncasso
20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
Feedback