Nieuws

Meer ondernemers zoeken hulp

09 april 2021

Door de beperkingen van de pandemie zoeken steeds meer ondernemers hulp voor financiële problemen

Het aantal ondernemers dat hulp zoekt voor hun financiële problemen groeit snel. De Nederlandse Schuldhulproute (NSR) ziet dat aan het toenemende aantal gesprekken via 0800-8115 en het gebruik van Geldfitzakelijk.nl waar al meer dan 12.000 ondernemers een digitale test gedaan hebben. Syncasso helpt daar actief aan mee door ondernemers aan te moedigen om gebruik te maken van Geldfit Zakelijk.

Grote B2B portefeuilles

Syncasso behandelt grote portefeuilles B2B-vorderingen en is partner van de NSR. Om ondernemers met geldzorgen te stimuleren om in een vroeg stadium hulp te zoeken bij hun geldzorgen, verwijzen we ze actief naar Geldfit-Zakelijk.  Via www.syncasso.nl/hulp-ondernemers is toegang tot hulp en ondersteuning in een klik geregeld. Ons contactcenter informeert ondernemers hierover en raad ze aan om de digitale test op Geldfitzakelijk te doen om snel inzicht te krijgen in de omvang van de problemen.

Meer dan de helft in zwaar weer

De digitale test op Geldfitzakelijk.nl brengt snel in beeld hoe ondernemers er financieel voorstaan. Bij meer dan de helft is sprake van zware financiële problemen. Zo zwaar, dat ze er zelf niet meer uitkomen. Via Geldfitzakelijk.nl worden de ondernemers om hulp te krijgen in contact gebracht met het Zwaar weer programma van de Kamer van Koophandel, de schuldhulploketten van de gemeenten en speciale ZZP-adviseurs. De ervaring leert dat ondernemers veel te lang wachten om hulp te zoeken bij hun financiële zorgen. Terwijl snel ingrijpen kan voorkomen dat geldzorgen uitgroeien tot problematische schulden.

Adviesteam Kamer van Koophandel

Om het groeiende aantal ondernemers dat in financiële problemen is gekomen snel hulp te kunnen bieden is de samenwerking tussen Geldfitzakelijk.nl en Kamer van Koophandel Adviesteam 0800-2117 geïntensiveerd. Meer informatie over hulp bij financiële zorgen kunt u vinden op www.syncasso.nl/hulp.
Risicoklasse bezoekers Geldfit Zakelijk

Gerelateerde nieuwsberichten

20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
28 mei 2024

Agressie is soms een kans

Agressie komen we gelukkig weinig tegen in onze dagelijkse werkzaamheden. Afgezet tegen het aantal contactmomenten die we jaarlijks hebben met debiteurklanten is het aantal agressiemeldingen verwaarloosbaar. Om de kans op een agressie incident zo klein mogelijk te maken registreren we alle vormen van agressie en volgen we trainingen om een agressieve situatie te de-escaleren.

Lees meer over: Agressie is soms een kans
23 mei 2024

Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering

Over 3 weken organiseert Syncasso samen met Studiecentrum Kerckebosch het Jaarcongres Schuldenketen. De schuldenketen bestaat uit organisaties die gezamenlijk uitvoering geven aan het voorkomen van problematische schulden, aan verantwoord incasseren en aan het ondersteunen van mensen met problematische schulden.

Lees meer over: Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering
16 mei 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Chiel Faber, data-analist bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
15 mei 2024

Syncasso trapt Tour du Syncasso af!

Bij Syncasso hechten we veel waarde aan het welzijn van iedereen. Onze collega's stimuleren én motiveren mensen met betalingsachterstanden naar financieel gezond betaalgedrag. Naast financiële vitaliteit richten we ons ook op de vitaliteit van onze medewerkers. Vitaal sterke medewerkers zorgen voor het realiseren van onze missie: duurzaam incasseren. Maar vitaliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Lees meer over: Syncasso trapt Tour du Syncasso af!
Feedback