Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Segmentatie en voorspellen

Maatschappelijk Verantwoord Incasseren door segmentatie en voorspellen

AI voor creditmanagement

Dit is het introductieartikel van een serie van zes over Artificial Intelligence voor creditmanagement segmentatie en voorspellen. Daarin schrijven we over praktische toepassingen en de toegevoegde waarde van AI door marketingprofielen, verhaalscore/betaalcapaciteit, interactieve workflows, analyse/rapportage en continu innoveren. Alle artikelen kunt u (straks) vinden op www.syncasso.nl/aivoorcm.

Tien jaar geleden begon Syncasso met het segmenteren van debiteurklanten en het voorspellen van de betaalcapaciteit voor incasso-communicatie. Als eerste creditmanagementorganisatie in Nederland. En lange tijd als enige. Inmiddels weten we exact wat AI voor creditmanagement segmentatie oplevert. Hoe we daarmee de kostendruk voor de debiteurklant kunnen beperken. Hoe we ervoor zorgen dat we minder gerechtelijke incasso hoeven in te zetten. En hoe we de verwachtingen van onze opdrachtgevers kunnen overtreffen met nieuwe inzichten uit data en betere resultaten uit een betere benadering.

We hebben tien jaar geïnvesteerd en geïnnoveerd in AI voor creditmanagement. We willen nu onze kennis en ervaring delen om de schulddienstverleningsketen te inspireren om AI voor creditmanagement segmentatie in de eigen- en in gezamenlijke processen in te zetten.

Persoonsgericht en MVI

In de huidige markt wordt ‘persoonsgerichte, maatschappelijk verantwoorde incasso’ vaak als uitgangspunt gekozen. Zonder AI en segmentatie kun je daar onmogelijk aan voldoen. Met inzichten uit data-analyse hebben we hiervoor applicaties ontwikkeld, getest en verbeterd om met marketingprofielen, AI en interactieve workflows onze incassoboodschap af te stemmen op de betaalcapaciteit van de debiteurklant en die via het beste communicatiekanaal, met de juiste toon, begrijpelijk te communiceren.

Verhaalscore/Betaalcapaciteit

Kennis van de actuele betaalcapaciteit van de debiteurklant is essentieel voor de juiste benadering. Bij een niet-kunner aandringen op directe betaling van de hoofdsom en kosten is nutteloos. Zelfs contraproductief. Een niet-kunner kan onmogelijk aan die eis voldoen en reageert niet. De kans om alsnog in gesprek te komen over een oplossing voor het betalingsprobleem daalt naar onder nul. Bij gebrek aan contact wordt een dagvaarding betekend om de zaak weer op gang proberen te brengen. Zinloos en onnodig kostenverhogend. Het levert alleen maar stress op.

Bij grote volumes vorderingen is het voorspellen van de verhaalbaarheid/betaalcapaciteit direct bij aanlevering essentieel om niet-kunners, regelaars en late betalers betrouwbaar te onderscheiden. Dat onderscheid bepaalt welke boodschap (hulp zoeken, betalingsregeling of nu betalen) we in de minnelijke incassocommunicatie gebruiken. Het geeft bovendien de opdrachtgever meteen inzicht in de verwachte kasstroom uit de aangeleverde batch vorderingen. Niet alleen hoeveel, maar ook hoe de kasstroom zich ontwikkelt in de tijd.

Maatschappelijk verantwoord

Onnodige (gerechtelijke) kosten voorkomen door minnelijk te incasseren is een maatschappelijke opdracht. Als iemand niet of heel moeilijk kan betalen, neemt de betaalcapaciteit voor lopende verplichtingen nog verder af door het hoge griffierecht en de andere kosten voor een gerechtelijke procedure. Waardoor voor een niet-kunner het risico op problematische schulden snel toeneemt. Het is in die gevallen veel beter om snel te verwijzen naar schuldhulp. Of als daarvoor ruimte is, een haalbare betalingsregeling aan te bieden die is afgestemd op de betaalcapaciteit en de lopende verplichtingen van de debiteurklant. Daarvoor hebben we een oplossing ontwikkeld met behulp van PSD2: Goed Geregeld. In het artikel over Continu Innoveren vertellen we hier meer over.

Het volgende artikel in deze serie gaat over AI segmentatie met marketingprofielen. Kijk voor meer informatie of reageer op deze artikelen via www.syncasso.nl/aivoorcm.