Nieuws

Segmentatie en voorspellen

04 september 2020

Maatschappelijk Verantwoord Incasseren door segmentatie en voorspellen

AI voor creditmanagement

Dit is het introductieartikel van een serie van zes over Artificial Intelligence voor creditmanagement segmentatie en voorspellen. Daarin schrijven we over praktische toepassingen en de toegevoegde waarde van AI door marketingprofielen, verhaalscore/betaalcapaciteit, interactieve workflows, analyse/rapportage en continu innoveren. Alle artikelen kunt u (straks) vinden op www.syncasso.nl/aivoorcm.

Tien jaar geleden begon Syncasso met het segmenteren van debiteurklanten en het voorspellen van de betaalcapaciteit voor incasso-communicatie. Als eerste creditmanagementorganisatie in Nederland. En lange tijd als enige. Inmiddels weten we exact wat AI voor creditmanagement segmentatie oplevert. Hoe we daarmee de kostendruk voor de debiteurklant kunnen beperken. Hoe we ervoor zorgen dat we minder gerechtelijke incasso hoeven in te zetten. En hoe we de verwachtingen van onze opdrachtgevers kunnen overtreffen met nieuwe inzichten uit data en betere resultaten uit een betere benadering.

We hebben tien jaar geïnvesteerd en geïnnoveerd in AI voor creditmanagement. We willen nu onze kennis en ervaring delen om de schulddienstverleningsketen te inspireren om AI voor creditmanagement segmentatie in de eigen- en in gezamenlijke processen in te zetten.

Persoonsgericht en MVI

In de huidige markt wordt ‘persoonsgerichte, maatschappelijk verantwoorde incasso’ vaak als uitgangspunt gekozen. Zonder AI en segmentatie kun je daar onmogelijk aan voldoen. Met inzichten uit data-analyse hebben we hiervoor applicaties ontwikkeld, getest en verbeterd om met marketingprofielen, AI en interactieve workflows onze incassoboodschap af te stemmen op de betaalcapaciteit van de debiteurklant en die via het beste communicatiekanaal, met de juiste toon, begrijpelijk te communiceren.

Verhaalscore/Betaalcapaciteit

Kennis van de actuele betaalcapaciteit van de debiteurklant is essentieel voor de juiste benadering. Bij een niet-kunner aandringen op directe betaling van de hoofdsom en kosten is nutteloos. Zelfs contraproductief. Een niet-kunner kan onmogelijk aan die eis voldoen en reageert niet. De kans om alsnog in gesprek te komen over een oplossing voor het betalingsprobleem daalt naar onder nul. Bij gebrek aan contact wordt een dagvaarding betekend om de zaak weer op gang proberen te brengen. Zinloos en onnodig kostenverhogend. Het levert alleen maar stress op.

Bij grote volumes vorderingen is het voorspellen van de verhaalbaarheid/betaalcapaciteit direct bij aanlevering essentieel om niet-kunners, regelaars en late betalers betrouwbaar te onderscheiden. Dat onderscheid bepaalt welke boodschap (hulp zoeken, betalingsregeling of nu betalen) we in de minnelijke incassocommunicatie gebruiken. Het geeft bovendien de opdrachtgever meteen inzicht in de verwachte kasstroom uit de aangeleverde batch vorderingen. Niet alleen hoeveel, maar ook hoe de kasstroom zich ontwikkelt in de tijd.

Maatschappelijk verantwoord

Onnodige (gerechtelijke) kosten voorkomen door minnelijk te incasseren is een maatschappelijke opdracht. Als iemand niet of heel moeilijk kan betalen, neemt de betaalcapaciteit voor lopende verplichtingen nog verder af door het hoge griffierecht en de andere kosten voor een gerechtelijke procedure. Waardoor voor een niet-kunner het risico op problematische schulden snel toeneemt. Het is in die gevallen veel beter om snel te verwijzen naar schuldhulp. Of als daarvoor ruimte is, een haalbare betalingsregeling aan te bieden die is afgestemd op de betaalcapaciteit en de lopende verplichtingen van de debiteurklant. Daarvoor hebben we een oplossing ontwikkeld met behulp van PSD2: Goed Geregeld. In het artikel over Continu Innoveren vertellen we hier meer over.

Het volgende artikel in deze serie gaat over AI segmentatie met marketingprofielen. Kijk voor meer informatie of reageer op deze artikelen via www.syncasso.nl/aivoorcm.

Gerelateerde nieuwsberichten

09 juli 2024

Samenwerking in de schulddienstverleningsketen

Samenwerking in de schulddienstverleningsketen is een voorwaarde om problematische schulden te voorkomen en op te lossen. Syncasso onderhoudt daarom via haar Social Responsibility Officer actief het contact met het schulddienstverleningsnetwerk om verbeteringskansen te signaleren en te realiseren.

Lees meer over: Samenwerking in de schulddienstverleningsketen
04 juli 2024

Mee met de gerechtsdeurwaarder

Regelmatig neem ik mensen mee op bij mijn huisbezoeken als gerechtsdeurwaarder. Zoals politici, pers en stakeholders om hen een realistisch beeld te geven van het werk van de gerechtsdeurwaarder en waar we in de praktijk mee te maken krijgen. Niet alleen de huisbezoeken zelf maar ook de vele stakeholders en de maatschappelijke aandacht voor schulden: hoe vinden we daar onze weg in?

Lees meer over: Mee met de gerechtsdeurwaarder
25 juni 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Esther Verstraten, deurwaarder bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
25 juni 2024

Syncasso Tour du Syncasso

Van 12 tot 14 juni hebben onze sportieve collega’s een mooie tocht van meer dan 500 km gemaakt langs al onze Syncasso-kantoren, allemaal voor het goede doel: de Hersenstichting. Op dag één trapten ze van Arnhem naar Utrecht, met een stevige portie wind door het Groene Hart naar Rotterdam, om te eindigen in het bruisende Amsterdam. Op dag twee trotseerden ze de polders richting Leeuwarden, gevolgd door een prachtige rit door natuurgebieden terug naar Arnhem.

Lees meer over: Syncasso Tour du Syncasso
20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
Feedback