Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Informatiebescherming en certificering

Informatiebescherming en certificering

Syncasso heeft als voorbereiding op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation) die volgend jaar mei in werking treed een intensief programma ingezet om informatiebescherming en dataveiligheid continue onder de aandacht te brengen van onze medewerkers. Het is een belangrijk onderdeel van onze merkbelofte We Cash. We Care. om ervoor te zorgen dat de gegevens van uw debiteurklanten bij Syncasso goed beschermd worden. Om diezelfde reden wordt Syncasso in de loop van dit kwartaal door TüV geaudit voor de ISO 27001 certificering van ons informatiebeveiligingsbeleid. We hebben er alle vertrouwen in.

Waarborgen BIV waarden

Mark Getkate is onze functionaris gegevensbescherming en heeft in samenwerking met onze compliance officer Marcello Driesenaar alle procedures uitgewerkt en vastgelegd om te voldoen aan zowel de ISO-norm als de AVG. Uitgangspunt bij de ontwikkeling van de procedures is dat medewerkers alleen kennis van informatie kunnen nemen als en voor zover die voor hun werkzaamheden noodzakelijk zijn. Daarvoor is onder andere ons autorisatieprotocol aangescherpt. De procedures waarborgen de ‘BIV WAARDEN’. Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid die essentieel zijn voor AVG en de ISO 27001 certificering.