Nieuws

Schulden niet in beeld bij de schuldhulp

31 augustus 2020

Half miljoen problematische schulden niet in beeld bij de schuldhulp

Daar komt de Corona-schuldengolf nog bovenop

CBS publiceerde recent haar rapport ‘Schuldenproblematiek in beeld, huishoudens met geregistreerde problematische schulden 2015 – 2018’. Kernbevindingen uit het onderzoek zijn dat 8,3% (650.700) van de huishoudens te maken heeft met geregistreerde problematische schulden. Daarvan is 16,3% (106.065) in beeld bij de hulpverlening.

De Corona-crisis gaat nog een extra schuldengolf met zich meebrengen. We maken ons ernstig zorgen hoe we honderdduizenden huishoudens moeten helpen om uit de schulden te komen.

Niet in beeld bij de schuldhulpverlening

In de CBS-definitie van problematische schulden zijn ook de huishoudens meegenomen die in een WSNP-traject betrokken zijn of onder bewindvoering staan. Dat zijn in 2018 ongeveer 300.000 huishoudens. Resteert een groep van 350.000 huishoudens met problematische schulden, waarvan er 106.065 bekend zijn bij schuldhulp. Dat was toen nog geen 30%. De instroom van schulden uit de Corona-crisis gaat het percentage huishoudens dat geholpen wordt om uit de schulden te komen nog verder omlaag drukken.

Decentralisatie van beleid

Het CBS-onderzoek is het eerste landelijke onderzoek dat een beeld geeft van de omvang van de problematische schuldenproblematiek. De decentralisatie van de schuldhulpverlening heeft ervoor gezorgd dat het ontbreekt aan inzicht en beleid om huishoudens met problematische schulden in beeld te krijgen bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. Diezelfde versnippering zien we terug in veelheid aan plaatselijke en regionale initiatieven voor vroegsignalering van schulden.

Samenwerken aan gegevensuitwisseling

Het CBS-onderzoek onderstreept de noodzaak om samen te werken in de schulddienstverleningsketen. Syncasso pleit voor een structurele samenwerking tussen de Nederlandse Schuldhulp Route, het NVVK Schuldenknooppunt en de KBvG Schuldenwijzer om (problematische) schulden compleet en actueel in beeld te krijgen. Daarop vooruitlopend heeft Syncasso een online schuldenplatform ontwikkeld om de uitwisseling van informatie met schuldhulpverleners en bewindvoerders te versnellen en verbeteren.

Grote groep Zorgmijders wijst schuldhulp af

Net zoals in de zorg, bestaat er een grote groep huishoudens met problematische schulden die niet geholpen willen worden. In ons pilot onderzoek Schuldenaanpakken.frl [1] was 75% van de debiteuren niet geïnteresseerd in schuldhulp. Zelfs niet als die actief en persoonlijk door Kredietbank NL werd aangeboden.

De sociale en maatschappelijke schade die hierdoor veroorzaakt wordt is structureel en onacceptabel. Hoe we de grote groep kunnen helpen, als ze zelf niet willen meewerken aan schuldhulp, is onduidelijk. Gedwongen bewindvoering moet serieus overwogen worden om de schade beperken. Maar hiervoor ontbreekt landelijk beleid.

Het wordt hoog tijd dat we als schulddienstverleningsketen verantwoordelijkheid nemen voor de problematische schuldenproblematiek en de zorgmijders. Wij zijn ons te pletter geschrokken van de CBS-cijfers en de resultaten van ons pilot-onderzoek naar Zorgmijders. Dit moet op korte termijn leiden tot nieuwe, effectieve beleidsmaatregelen van de landelijke politiek en meer samenwerking in de schulddienstverleningsketen.

Schuldenaanpakken.frl

Met schuldenaanpakken.frl verwachten we een beter beeld te krijgen waarom mensen met problematische schulden geen schuldhulp zoeken c.q. schuldhulp afwijzen. De resultaten van onze pilot met Kredietbank NL rondom Leeuwarden laten een verontrustend beeld zien van het aantal zorgmijders.  Hoe vaak dit landelijk voorkomt en de achtergronden die ertoe leiden dat hulp niet gevraagd of zelfs geweigerd wordt, moet nader onderzocht worden. Dat gaat ons helpen om zowel een praktische als een ethische afweging te kunnen maken hoe we het beste met Zorgmijders om kunnen gaan.

In een volgend artikel over schuldenaanpakken.frl delen we hier meer informatie over.


[1] Pilot-onderzoek Leeuwarden en omstreken.

Gerelateerde nieuwsberichten

09 juli 2024

Samenwerking in de schulddienstverleningsketen

Samenwerking in de schulddienstverleningsketen is een voorwaarde om problematische schulden te voorkomen en op te lossen. Syncasso onderhoudt daarom via haar Social Responsibility Officer actief het contact met het schulddienstverleningsnetwerk om verbeteringskansen te signaleren en te realiseren.

Lees meer over: Samenwerking in de schulddienstverleningsketen
04 juli 2024

Mee met de gerechtsdeurwaarder

Regelmatig neem ik mensen mee op bij mijn huisbezoeken als gerechtsdeurwaarder. Zoals politici, pers en stakeholders om hen een realistisch beeld te geven van het werk van de gerechtsdeurwaarder en waar we in de praktijk mee te maken krijgen. Niet alleen de huisbezoeken zelf maar ook de vele stakeholders en de maatschappelijke aandacht voor schulden: hoe vinden we daar onze weg in?

Lees meer over: Mee met de gerechtsdeurwaarder
25 juni 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Esther Verstraten, deurwaarder bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
25 juni 2024

Syncasso Tour du Syncasso

Van 12 tot 14 juni hebben onze sportieve collega’s een mooie tocht van meer dan 500 km gemaakt langs al onze Syncasso-kantoren, allemaal voor het goede doel: de Hersenstichting. Op dag één trapten ze van Arnhem naar Utrecht, met een stevige portie wind door het Groene Hart naar Rotterdam, om te eindigen in het bruisende Amsterdam. Op dag twee trotseerden ze de polders richting Leeuwarden, gevolgd door een prachtige rit door natuurgebieden terug naar Arnhem.

Lees meer over: Syncasso Tour du Syncasso
20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
Feedback