Nieuws

Gerechtsdeurwaarders: steeds meer verwarde huurders

08 juni 2017

Gerechtsdeurwaarders: steeds meer verwarde huurders

Decentralisatie en bezuinigingen hebben samen gezorgd voor een toename van incidenten met verwarde personen. Voor de toename van het aantal verwarde personen is geen eenduidige verklaring. De Universiteit van Amsterdam legt wel een verband tussen de toename en de decentralisatie en bezuinigingen van de afgelopen jaren op de geestelijke gezondheidszorg.

Gerechtsdeurwaarders merken in de praktijk een sterke toename van huurders die verward zijn. Logisch, want schulden, met name huurschulden met een kans op ontruiming, verergeren de problemen. De afgelopen vijf jaar is het aantal meldingen van verwarde personen met 65% toegenomen (cijfers politie). Ook de koepel van woningcorporaties, Aedes, heeft bij een onderzoek onder haar leden in 2015 geconstateerd dat er een toename van verwarde huurders is. In 2015 waren er 2.000 ernstige incidenten zoals brandstichting en ander geweld, in datzelfde jaar waren er 18.000 gevallen van overlast. Het gaat dan niet alleen om mensen met psychische problemen, ook mensen die door andere oorzaken in de knoei zijn gekomen, uitbehandeld zijn of anderszins. Aedes geeft aan dat ongeveer 70% van deze verwarde huurders in beeld zijn, ergo 30% niet…

Kwetsbare mensen vallen daardoor tussen wal en schip. Zo worden steeds minder indicaties afgegeven voor beschermd wonen, bijvoorbeeld voor mensen met een verstandelijke beperking. Die moeten dan zelfstandig hun draai vinden. Beleidsmakers rekenen daarbij op mantelzorgers, maar onderzoek van de Universiteit van Humanistiek geeft aan die verwachtingen te hoog en niet reëel zijn. Gemeenten luiden inmiddels ook de noodklok. Burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden, voorzitter van de G32 netwerk middelgrote steden, geeft aan dat gemeenten onvoldoende bevoegdheden hebben om goed met verwarde personen om te kunnen gaan.

Terug naar verwarde huurders. De gerechtsdeurwaarder komt aan de deur, in dit geval bij Jan omdat die de huur niet heeft betaald. Ze praten kort met elkaar en al snel merkt de gerechtsdeurwaarder dan Jan niet zelfstandig in staat is zijn huurachterstand op te lossen. Sterker nog, de gerechtsdeurwaarder constateert dat Jan verward is en tussen wal en schip dreigt te vallen. Daarmee heeft de gerechtsdeurwaarder gelijk een flink dilemma te pakken. De persoonsgegevens van Jan heeft hij van de verhuurder gekregen om de huurschuld te incasseren en mag hij niet voor andere doeleinden gebruiken. De gerechtsdeurwaarder mag dus niet aankloppen bij de GGZ en aangeven dat Jan verward is en hulp nodig heeft.

Gerechtsdeurwaarders leggen jaarlijks ongeveer 3.500.000 huisbezoeken af. Als ze daarbij merken dat iemand verward is mogen ze daar nu formeel niets mee doen. Dat kan nu niet door de privacy wetgeving met als resultaat dat daardoor een ontruiming van Jan dichterbij komt. Dat wil Jan niet, de woningcorporatie niet en de gerechtsdeurwaarder ook niet. Wat weegt dan zwaarder? De privacyregels zoals die nu gelden of een dak boven het hoofd van Jan…

Op https://www.syncasso.nl/verwardepersonen/ is de whitepaper “Verwarde personen tussen wal en schip” te downloaden. Tot stand gekomen na een tweetal seminars met Syncasso en ketenpartners Aedes, diverse woningcorporaties, gemeenten en het Leger des Heils. Samen is een puntenplan ontwikkeld om het risico dat verwarde huurders tussen wal en schip vallen te minimaliseren. Daarmee lossen we het probleem niet op, maar wordt wel een stap in de goede richting gezet.

Informatie of vragen

Voor aanvullende informatie of vragen kunt u contact opnemen met Dick Kruiswijk, directeur Markt en Communicatie via 0885 – 151 097 of per e-mail aan communicatie@syncasso.nl.

 

Gerelateerde nieuwsberichten

20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
28 mei 2024

Agressie is soms een kans

Agressie komen we gelukkig weinig tegen in onze dagelijkse werkzaamheden. Afgezet tegen het aantal contactmomenten die we jaarlijks hebben met debiteurklanten is het aantal agressiemeldingen verwaarloosbaar. Om de kans op een agressie incident zo klein mogelijk te maken registreren we alle vormen van agressie en volgen we trainingen om een agressieve situatie te de-escaleren.

Lees meer over: Agressie is soms een kans
23 mei 2024

Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering

Over 3 weken organiseert Syncasso samen met Studiecentrum Kerckebosch het Jaarcongres Schuldenketen. De schuldenketen bestaat uit organisaties die gezamenlijk uitvoering geven aan het voorkomen van problematische schulden, aan verantwoord incasseren en aan het ondersteunen van mensen met problematische schulden.

Lees meer over: Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering
16 mei 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Chiel Faber, data-analist bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
15 mei 2024

Syncasso trapt Tour du Syncasso af!

Bij Syncasso hechten we veel waarde aan het welzijn van iedereen. Onze collega's stimuleren én motiveren mensen met betalingsachterstanden naar financieel gezond betaalgedrag. Naast financiële vitaliteit richten we ons ook op de vitaliteit van onze medewerkers. Vitaal sterke medewerkers zorgen voor het realiseren van onze missie: duurzaam incasseren. Maar vitaliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Lees meer over: Syncasso trapt Tour du Syncasso af!
Feedback