Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Data driven creditmanagement lang lopende vorderingen

Data driven creditmanagement lang lopende vorderingen

Syncasso introduceerde in 2011 data driven creditmanagement. Verhaalscore was ons data driven antwoord op de toen exploderende griffierechten. Het is inmiddels honderdduizenden keren succesvol ingezet. In eerste instantie om het griffierechtenrisico te beperken. Tegenwoordig ook om Niet-Kunners van Niet-Willers te onderscheiden en kasstroomprognoses te maken voor portefeuilles, zelfs als we nog met de behandeling van de vorderingen moeten beginnen.

In 2012 voegden we daar Communicatiescore aan toe om onze incassocommunicatie debiteurgericht te segmenteren en in combinatie met Verhaalscore de incassocommunicatie-effecten te meten. AI en machine learning hebben ervoor gezorgd dat de voorspelkracht en betrouwbaarheid onovertroffen is door de algoritmes continue te verbeteren. Recent hebben we een nieuw algoritme ontwikkeld en uitgebreid getest waarmee de kans op succes in lang lopende zaken voorspeld wordt.

Nieuw algoritme voor Lang Lopende zaken

Ondanks een gerechtelijk vonnis en de inzet van executiemaatregelen komen dossiers niet, of alleen met heel veel geduld tot een oplossing. In die gevallen doet de vraag zich voor of je de vordering moet sluiten of in schuldbewaking nemen. Maar waar baseer je die beslissing op? Afwachten was tot op heden de meest gekozen strategie. Nog een brief sturen. Nog een keer bellen. Nog een keer een huisbezoek.

Op basis van data analyse van onze historische portefeuilles is een algoritme ontwikkeld dat specifiek kijkt naar dossiers waarin een jaar (of langer) na betekening van het vonnis geen geldstroom op gang gekomen is. Het algoritme adviseert of doorbehandeling zinvol is door de kans te berekenen dat in de komende twaalf maanden een geldstroom op gang komt in het dossier. Naast historisch betaalgedrag wordt daarbij ook de proportionaliteit van de kosten in relatie tot de hoogte van de vordering in het advies betrokken.

Genoeg is genoeg

Het is niet zinvol om een dossier door te behandelen waarin geen geldstroom meer te verwachten is. Genoeg is genoeg. Opdrachtgevers schieten er niets mee op. Sneller duidelijkheid zorgt zelfs voor een beter voorzieningenniveau. We stoppen met het sturen van onnodige aanmaningen en richten ons op vorderingen waarin wel een kasstroom te verwachten is.