Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Betere schuldhulpverlening vereist andere opstelling Rijk

Betere schuldhulpverlening vereist andere opstelling Rijk

Vandaag heeft de VNG samen met Divosa, NVVK en MOgroep het pamflet ‘Naar een betere aanpak van schulden en armoede’ aangeboden aan de vaste Kamercommissie SZW. De vier partijen hebben de handen ineengeslagen om een effectievere aanpak van armoede en schulden te bereiken.

In het pamflet doen we concrete voorstellen aan het kabinet voor verbetering, ook van de eigen aanpak.

Rijk en gemeenten kunnen meer doen om het schuldenprobleem te bestrijden. Landelijke wet- en regelgeving maakt het onnodig ingewikkeld.  Daarom vragen VNG, Divosa, NVVK en MOgroep de Kamer concrete maatregelen om schulden beter te voorkomen, signaleren en beperken.

Schulden belemmeren miljoenen Nederlanders om actief mee te doen aan de samenleving. Bijna 1 op de 5 huishoudens heeft te maken met risicovolle schulden, problematische schulden of zit in een schuldhulpverleningstraject.

Gemeenten steken veel energie en geld in het voorkomen van schulden en in effectievere schuldhulpverlening, onder andere via wijkteams. De kosten en investeringen overstijgen de bijdrage die gemeenten voor deze wettelijke taak krijgen.

Andere opstelling Rijk

Tegelijkertijd signaleren gemeenten en maatschappelijke organisaties dat het bestaande stelsel van wet- en regelgeving waarbinnen schuldhulpverlening moet werken, mensen juist belemmert om uit hun schulden te komen. En nog erger: het stelsel veroorzaakt meer, hogere en nieuwe schulden. Verbetering vergt een andere opstelling van de Rijksoverheid.

De VNG onderschrijft dan ook het standpunt van de Transitiecommissie Sociaal Domein: een effectievere aanpak van armoede en schulden is bij uitstek een dossier waar de rijksoverheid integraal zou moeten reflecteren op de eigen rol en de verschillende petten die ze draagt.

Rijksincassovisie niet concreet genoeg

Staatssecretaris Klijnsma heeft op 4 april in een brief aan de Kamer de Rijksincassovisie gepresenteerd. Deze visie is echter niet concreet genoeg en laat diverse rijksoverheidinstanties te veel ruimte voor eigen invulling.

Om het schuldenprobleem aan te kunnen pakken, zijn dringend concrete wijzigingen noodzakelijk.

Het Rijk als schuldeiser

De vier organisaties vragen de Kamer daarom met klem de preferente positie en de bijzondere incassobevoegdheden van het Rijk en andere publieke instellingen te beperken dan wel op te heffen. Verder dragen correcte toepassing en vereenvoudiging van de beslagvrije voet bij aan effectievere schuldhulpverlening. En dat geldt ook voor afschaffing van de bronheffing.
Lees meer…