Nieuws

AI segmentatie met Verhaalscore®

15 oktober 2020

AI segmentatie met Verhaalscore®

AI voor creditmanagement

In eerdere artikelen in deze serie hebben we de noodzaak van het gebruik van AI segmentatie voor maatschappelijk verantwoord incasseren belicht. Dit is het derde artikel in deze serie, waarin we het gebruik van ons AI-voorspelmodel Verhaalscore® voor segmentatie bespreken.  Alle artikelen in deze reeks kunt u (straks) vinden op www.syncasso.nl/aivoorcm

Betaalcapaciteit bepalend

Maatschappelijk verantwoorde incasso begint bij de juiste boodschap. Wat je precies vraagt van de debiteurklant is bepalend voor (het uitblijven van) de reactie daarop. De betaalcapaciteit van de debiteurklant staat daarbij centraal. Als je iets vraagt waar de debiteurklant onmogelijk aan kan voldoen (nu betalen terwijl er geen geld is) is het resultaat voorspelbaar en stopt de communicatie.

Op basis van ons AI voorspelmodel Verhaalscore® onderscheiden wij in onze benadering Probleembetalers, Regelaars, Snelle- en Late Betalers. Door de juiste boodschap te kiezen bij hun situatie – hulp vragen, een regeling afspreken of nu betalen – is de bereidheid om mee te werken aan een oplossing voor het betalingsprobleem veel groter.

AI voorspelmodel Verhaalscore

Ons belangrijkste AI-voorspelmodel Verhaalscore hebben we in 2010 ontwikkeld. Verhaalscore is continue doorontwikkeld en onmisbaar in onze behandeling van vorderingen op consumenten. Het algoritme van Verhaalscore is data-gedreven door historisch- en actueel betaalgedrag en sociodemografische data. Met behulp van machine learning heeft de voorspelkracht van Verhaalscore zich ontwikkeld naar >95%.

Verhaalscore levert per vordering een betaalcapaciteitsscore voor de vordering op een schaal van 1-1000. Op basis van deze score verdelen we de vorderingen in zes hanteerbare verhaalsklassen, van zeer slecht tot zeer goed verhaalbaar. Verschillende vorderingen op dezelfde debiteurklant kunnen een andere Verhaalscore krijgen, omdat de hoogte en aard van de vordering onderdeel zijn van het algoritme. Grensgevallen, op het randje van redelijk c.q. slecht of goed, worden persoonlijk gevalideerd met een call of een huisbezoek.

Samenstelling en kwaliteit portefeuilles

De verdeling van de Verhaalscores verschilt sterk per portefeuille, maar soms ook zelfs per aanlevering binnen dezelfde portefeuille. Om het incassoresultaat van verschillende incassopartners eerlijk met elkaar te kunnen vergelijken in een benchmark, is inzicht in de verhaalbaarheid van de batches vorderingen een belangrijke voorwaarde. Lagere Verhaalscores zijn immers moeilijker (of niet) te incasseren. Fluctuaties in de (gemiddelde) Verhaalscore kunnen veroorzaakt worden door veranderingen in het dunning proces van de opdrachtgever, maar ook door marketingacties waarmee een ander type klant door de opdrachtgever wordt geworven.

Verhaalscore genereert daarnaast een kasstroomprognose in geld en tijd per batch en wordt daarnaast ingezet om koopportefeuilles te waarderen.

Persona

In een eerder artikel over segmentatie met marketingprofielen gaven we aan dat die geen betrouwbare voorspelling van de betaalcapaciteit oplevert. Door marketingprofielen met Verhaalscore te combineren, wordt dat wel bereikt. Debiteurklantgerichte incassocommunicatie die rekening houdt met de actuele betaalcapaciteit van de debiteurklant. Deze benadering kan ook toegepast worden in het dunning proces van opdrachtgevers om veel eerder debiteurklanten te identificeren die extra aandacht nodig hebben om aan hun lopende verplichtingen te (kunnen) voldoen.

Continue ontwikkelen

Ons team van datawetenschappers onderzoekt doorlopend op we onze voorspelmodellen kunnen verbeteren, bijvoorbeeld wat de toevoeging van nieuwe data is die beschikbaar komt. Naast Verhaalscore zijn recent twee nieuwe AI-voorspelmodellen ontwikkeld. Een model om de verwachte kasstroom in langlopende vorderingen te voorspellen. Daarmee wordt voorkomen dat wij vorderingen doorbehandelen waar geen geldstroom meer in te verwachten is. Het ondervangt onnodige kosten en stress bij de debiteurklant. Een ander voorspelmodel berekent de proportionaliteit van voorgenomen executiemaatregelen, relatief aan de hoogte van de vordering.

Het volgende artikel in deze serie gaat over AI en Interactieve Workflows. Kijk voor meer informatie of reageer op deze artikelenreeks via www.syncasso.nl/aivoorcm

Gerelateerde nieuwsberichten

09 juli 2024

Samenwerking in de schulddienstverleningsketen

Samenwerking in de schulddienstverleningsketen is een voorwaarde om problematische schulden te voorkomen en op te lossen. Syncasso onderhoudt daarom via haar Social Responsibility Officer actief het contact met het schulddienstverleningsnetwerk om verbeteringskansen te signaleren en te realiseren.

Lees meer over: Samenwerking in de schulddienstverleningsketen
04 juli 2024

Mee met de gerechtsdeurwaarder

Regelmatig neem ik mensen mee op bij mijn huisbezoeken als gerechtsdeurwaarder. Zoals politici, pers en stakeholders om hen een realistisch beeld te geven van het werk van de gerechtsdeurwaarder en waar we in de praktijk mee te maken krijgen. Niet alleen de huisbezoeken zelf maar ook de vele stakeholders en de maatschappelijke aandacht voor schulden: hoe vinden we daar onze weg in?

Lees meer over: Mee met de gerechtsdeurwaarder
25 juni 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Esther Verstraten, deurwaarder bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
25 juni 2024

Syncasso Tour du Syncasso

Van 12 tot 14 juni hebben onze sportieve collega’s een mooie tocht van meer dan 500 km gemaakt langs al onze Syncasso-kantoren, allemaal voor het goede doel: de Hersenstichting. Op dag één trapten ze van Arnhem naar Utrecht, met een stevige portie wind door het Groene Hart naar Rotterdam, om te eindigen in het bruisende Amsterdam. Op dag twee trotseerden ze de polders richting Leeuwarden, gevolgd door een prachtige rit door natuurgebieden terug naar Arnhem.

Lees meer over: Syncasso Tour du Syncasso
20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
Feedback