Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Hoe werkt een loonbeslag?

Hoe werkt een loonbeslag?

Als een debiteurklant een betalingsachterstand niet op tijd oplost of niet reageert op herinneringen en aanmaningen, bezorgt de deurwaarder een dwangbevel of een dagvaarding bij de debiteurklant.

Dwangbevel

Veel overheidsinstanties kunnen een dwangbevel tot betaling maken, zonder dat de rechter daarvoor nodig is. Een dwangbevel heeft dezelfde rechtskracht als een vonnis van de rechter. Als er niet op tijd gereageerd wordt op het dwangbevel, kan een loonbeslag gelegd worden om te zorgen dat de vordering en de kosten betaald worden.

Dagvaarding

Als er eerder geen oplossing voor de vordering is gevonden, kan de deurwaarder een dagvaarding bezorgen. Om een vonnis aan de kantonrechter te vragen met een bevel tot betaling van de vordering en de kosten.

Behalve de incassokosten, zijn dat ook de kosten voor de rechtszaak incl. de griffierechten. Als de debiteur de zaak nog snel oplost voor de rechtszitting, bijvoorbeeld door een volledige betaling of een betalingsregeling in termijnen, hoeft het griffierecht niet te worden betaald en wordt de rechtszaak ingetrokken.

Vonnis van de kantonrechter

Maar als er voor de datum van de rechtszaak geen oplossing gevonden is voor de betalingsachterstand, behandelt de kantonrechter de zaak. Het vonnis waarin de beslissing van de kantonrechter staat, wordt door de deurwaarder betekend (persoonlijk bezorgd) bij de debiteurklant.

In het vonnis staat een bevel van de rechter om te betalen. Doet de debiteurklant dat niet – en komt er ook geen betalingsregeling tot stand – dan volgen zgn. executiemaatregelen. Dat zijn dwangmaatregelen om ervoor te zorgen dat het vonnis van de rechter wordt uitgevoerd. De kosten die daarvoor gemaakt worden moet de debiteurklant ook betalen.

Alle kosten die de deurwaarder in rekening brengt zijn wettelijk bepaald en kun je controleren bij de Overheid of bij de KBvG. Of gebruik de Syncasso Kostencalculator om ze zelf te berekenen.

Loonbeslag

Een veel gebruikte dwangmaatregel is een beslag op de inkomsten van de debiteurklant. Loonbeslag wordt het vaak genoemd, maar er kan ook beslag gelegd worden op de uitkering of andere inkomstenbronnen.

De deurwaarder controleert of je adresgegevens kloppen in de Basis Registratie Personen. Vervolgens wordt in het systeem van het UWV gekeken of er inkomsten zijn en wie die uitbetaalt. Je werkgever of een uitkeringsinstantie.

De deurwaarder controleert ook In het Digitaal Beslag Register (van alle gerechtsdeurwaarders) of er al andere beslagen gelegd zijn en of er een beslagvrije voet is vastgesteld die nog ruimte biedt om de vordering op te lossen.

Contact met de werkgever of uitkeringsinstantie

Als er een inkomstenbron gevonden is, wordt de werkgever of uitkeringsinstantie aangeschreven om informatie te verstrekken over de werknemer en zijn inkomsten. Daaraan moet de werkgever/instantie meewerken.

De debiteurklant wordt van het beslag op de inkomsten  binnen acht dagen schriftelijk op de hoogte gesteld.

Vanaf het moment van het loonbeslag, moet de werkgever/instantie het verschuldigde onder zich houden en afdragen aan de deurwaarder. Alleen het bedrag van de beslagvrije voet wordt aan de debiteur overgemaakt. De rest van het loon/uitkering wordt aan de deurwaarder overgemaakt.

Het loonbeslag stopt als de gehele vordering inclusief alle kosten betaald is.

De meeste inkomsten die in geld worden uitbetaald door de werkgever of instantie tellen mee voor het loonbeslag:

  • Netto salaris
  • Vakantiegeld (al het vakantiegeld dat nog niet was uitbetaald vóór het beslag werd gelegd)
  • Dertiende maand
  • Bonus of winstuitkering
  • Toeslagen voor overwerk, ploegendiensten of onregelmatig werk
  • Ontslagvergoeding