Kostencalculator

Met welke kosten krijgt u te maken?

Een betalingsachterstand kan iedereen overkomen. Loop er niet voor weg en neem zo snel mogelijk contact op met Syncasso. Hoe sneller contact, hoe beter we er samen voor kunnen zorgen dat de kosten niet verder oplopen.

Het incassoproces bestaat uit verschillende stappen. Met deze rekentool kunt u zelf berekenen welke kosten per stap bij u in rekening gebracht mogen worden.

Let op! Met deze rekentool geven wij u een indicatie van deze kosten en de rente in een kantonprocedure. Indien de Wet op het Consumenten Krediet* van toepassing is, mogen er geen buitengerechtelijke kosten in rekening worden gebracht. Neem voor een nauwkeurige berekening, toegespitst op uw persoonlijke situatie, contact op met Syncasso.


Wat is het totaalbedrag van uw schuld?

euro (Rond uw bedrag af op hele euro’s)

Uw situatie:

{{title}}

{{short-description}}

0,- euro

{{title}}

{{short-description}}

0,- euro

{{title}}

{{short-description}}

0,- euro

{{title}}

{{short-description}}

0,- euro

{{title}}

{{short-description}}

0,- euro

{{title}}

{{short-description}}

0,- euro

{{title}}

{{short-description}}

0,- euro

{{title}}

{{short-description}}

0,- euro

{{title}}

{{short-description}}

0,- euro

{{title}}

{{short-description}}

0,- euro

{{title}}

{{short-description}}

0,- euro

*Per 1 januari 2017 zijn de bepalingen van consumentenkrediet, koop op afbetaling, huurkoop en huurkoop van onroerend zaken, gemoderniseerd in een aanvulling van Boek 7 BW opgenomen.

Disclaimer

De kostencalculator van Syncasso geeft een indicatie van de kosten die bij u in rekening gebracht mogen worden door een deurwaarders- en/of incassobureau, voor het incasseren van het door u verschuldigde bedrag.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van de kostencalculator en de daarin opgenomen gegevens, staat Syncasso niet in voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van deze gegevens. De verschuldigde kosten in een individuele zaak kunnen dan ook afwijken van de met de kostencalculator gemaakte berekening. Over sommige kosten zal bijvoorbeeld nog belasting moeten worden betaald. Dit is afhankelijk van de opdrachtgever.

Feedback

Vanaf vrijdag 12 juli zijn er valse aanmaningen via sms verzonden. Een voorbeeld van zo’n sms tekst ziet u hieronder. Het ziet er uit alsof het van onze organisatie afkomstig is. Dat is niet het geval.

<voornaam>. U heeft één of meerdere dossiers bij ons waarbij de betaling ontbreekt. Neem contact met ons op om boetes te voorkomen. ID:NL5840077

085-888 …………

Deze sms is niet door onze organisatie verzonden! Het 085- telefoonnummer is ook niet van ons.

U kunt de e-mail met de inhoud van de sms ter verificatie sturen aan communicatie@syncasso.nl. Wij zullen u dan zo snel mogelijk bevestigen dat het om een valse dan wel een echte sms van onze organisatie gaat.