Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Nieuwe wetgeving

Nieuwe wetgeving

In mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Die wordt gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP kan nakoming van de AVG afdwingen door enorm hoge boetes uit te delen bij overtreding. Wij verwachten dat onze categorie daarbij onder het vergrootglas gelegd zal worden. Daarom zijn we bij Syncasso vroeg begonnen met de voorbereiding. Onze ervaringen delen we graag met onze relaties. In deze nieuwsbrief, maar als daar belangstelling voor is, ook persoonlijk.

We zijn begonnen met het aanstellen van een Functionaris voor de Gegevensbescherming, Mark Getkate.

Mark is onze bedrijfsjurist en heeft vanuit die functie ook een ruime ervaring en kennis op het gebied van wet- en regelgeving rondom creditmanagement. Mark is behalve het aanspreekpunt voor de AP, ook verantwoordelijk voor de documentatie en registratie die nodig zijn om aan te tonen dat voldaan wordt aan de AVG. Er is inmiddels een register van verwerkingen ingericht. De autorisatie om toegang tot persoonsgegevens te hebben is verder aangescherpt en geautomatiseerd. Er zijn protocollen opgesteld voor het delen van persoonsgegevens met derden (bijv. werkgevers). En er is een strakke procedure ingericht als er (het vermoeden van) een Datalek is. Inclusief een crisisteam, communicatietemplates en een logboek dat we kunnen overleggen bij een melding aan de AP.

Ondertussen zitten we middenin de audits voor de ISO 27001/2 certificering voor informatiebeveiliging, die we voor het eind van dit jaar verwachten af te ronden.