Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Ga rechtstreeks naar
Goed Geregeld

Goed geregeld is een betalingsregeling op maat die we met de gegevens van uw bankrekening uitrekenen.

Veelgestelde vragen
Goed Geregeld

Heeft u vragen over Goed Geregeld? Ga naar onze veelgestelde vragen en krijg gelijk antwoord.

Goed Geregeld. Betalingsregelingen op maat.

Betere, haalbare betalingsregelingen

We vinden het belangrijk dat de betalingsregelingen die wij met elkaar afspreken haalbaar voor u moeten zijn. Met Syncasso Goed Geregeld wordt er op basis van uw inkomsten- en uitgaven van de afgelopen 12 maanden een betalingsregeling uitgerekend die meebeweegt met uw financiële situatie.

Met uw toestemming gebruiken we uw bankrekeninginformatie om te bepalen wat een passende betalingsregeling is om uw schuld af te lossen. Hiervoor gebruiken we uw inkomsten en uitgaven van de afgelopen 12 maanden. Het aflossingsbedrag is daarom de ene maand lager en de andere maand misschien wat hoger. Aangepast aan uw bestedingsruimte in die maand. Dat is veel beter vol te houden voor u.

Syncasso Goed Geregeld

  • Een betalingsregeling op maat;
  • Aangepast aan uw maandelijkse bestedingsruimte;
  • U lost beter en met minder stress uw schuld af;
  • We helpen u door een herinnering te sturen per e-mail of sms met daarin een iDEAL-link.

Wilt u een betalingsregeling op maat? Regel het via de knop Goed Geregeld.

Goed geregeld

Hoe werkt het?

Er wordt een overzicht gemaakt van uw bankrekeninginformatie om inzicht te krijgen in uw inkomsten en uitgaven. Op basis van dit overzicht krijgt u een op maat gemaakte betalingsregeling aangeboden. Het is dus een regeling die per maand afgestemd is op uw inkomsten en uitgaven. We maken hiervoor gebruik van PSD2, een bankrekeninginformatiedienst waarvoor u toestemming geeft bij uw bank(en) om uw bankrekeninginformatie te raadplegen.

Met die toestemming wordt een overzicht gemaakt van uw inkomsten en uitgaven van de afgelopen 12 maanden. Binnen enkele seconden wordt op basis hiervan een betalingsregeling op maat voorgesteld. Deze krijgt u direct te zien en kunt u accepteren, maar ook afwijzen. U kunt tevens kiezen hoe u herinneringen wilt ontvangen voor toekomstige betalingen. Dan kan via email of sms met een betaallink. Goed geregeld!

Veelgestelde vragen
Goed Geregeld

Uw bankrekeninginformatie

Uw bankrekeninginformatie wordt bij uw eigen bank(en) opgevraagd. Uw bankrekeninginformatie wordt uitsluitend gebruikt om een passende betalingsregeling voor u uit te rekenen met Syncasso Goed Geregeld. Uw gegevens worden daarna gegarandeerd vernietigd.

  • Syncasso ontvangt alleen bankrekeninginformatie. Syncasso kan niets veranderen aan deze informatie.
  • Syncasso krijgt de bankrekeninginformatie via Invers BV. Invers heeft hiervoor een vergunning die wordt gecontroleerd door De Nederlandse Bank.
  • Uw bankrekeninginformatie wordt beveiligd verzonden en opgeslagen.
  • Uw bankrekeninginformatie wordt onmiddellijk na de berekening vernietigd.
Een slimmere betalingsregeling

U kunt op verschillende manieren een betalingsregeling met ons afspreken. Zo kunt u bijvoorbeeld via onze website of Mijn Dossier een betalingsvoorstel doen. Het voorstel wordt dan, afhankelijk van de afspraken met onze opdrachtgever, wel of niet geaccepteerd.

Wanneer wij het verzoek krijgen om een betalingsregeling met een lager maandbedrag af te spreken, hebben wij inzicht nodig in uw financiële situatie. Hiervoor sturen wij een formulier met vragen over inkomsten en uitgaven. Het is best ingewikkeld om dit formulier compleet en juist in te vullen. We bedachten dat dit een stuk slimmer en makkelijker wordt door gebruik te maken van PSD2. Hiermee kunnen we geautomatiseerd een overzicht van uw bankrekeninginformatie maken en direct een regeling voorstellen die past bij uw financiële situatie. Hiermee versimpelen we het proces voor u om tot een goede betalingsregeling te komen die u kunt volhouden.

Hoe komt Syncasso aan mijn bankrekeninginformatie?

U geeft Syncasso hiervoor eenmalig toestemming om gebruik te maken van PSD2-bankrekeninginformatiediensten. Hiermee kunnen we geautomatiseerd uw bankrekeninginformatie opvragen. Deze informatie wordt enkel en alleen gebruikt om een betalingsregeling op maat voor u te berekenen.

Hoe gaan jullie om met mijn bankrekeninginformatie?

We gebruiken de informatie eenmalig om een overzicht te maken van uw inkomsten en uitgaven. Het overzicht gebruiken we om een passende betalingsregeling voor u uit te rekenen met Syncasso Goed Geregeld. Uw bankrekeninginformatie wordt direct na het samenstellen van het overzicht gewist.

Hoe wordt mijn bankrekeninginformatie beveiligd?

Uw bankrekeninginformatie wordt beveiligd overeenkomstig de voorschriften van het Nederlandse bankwezen. Invers BV, de partner waar wij mee samenwerken voor het ophalen van uw bankrekeninginformatie, wordt gecontroleerd door de Nederlandse Bank.

Wat is PSD2?

De Payment Services Directive 2 (PSD2) is een Europese richtlijn voor betaaldienstverlening door organisaties die zelf geen bank zijn. Met deze richtlijn kunnen wij, nadat u hiervoor een machtiging heeft afgegeven, inzage krijgen in uw betaalrekening(en). De machtiging is uitsluitend geldig voor het berekenen van een betalingsregeling op maat via Goed Geregeld.

Voor welke rekeningen moet ik een machtiging geven?

Het is belangrijk dat u ons toestemming geeft voor alle bankrekeningen waar u inkomsten op ontvangt en/of uitgaven mee worden gedaan. Ook als u gebruik maakt van een gezamenlijke betaalrekeningen is het belangrijk om deze aan ons door te geven, inclusief de betaalrekening(en) van uw partner. Spaarrekeningen zijn uitgesloten en hoeven dus niet opgegeven te worden.

Moet ik hieraan meewerken?

Nee, dit is uiteraard niet verplicht. U kunt ook op andere manieren een betalingsregeling met ons afspreken. Ga hiervoor naar www.syncasso.nl/ik-wil-een-betalingsregeling-treffen.
.

Waarom zou ik hieraan mee moeten werken?

Goed Geregeld berekent een betalingsregeling die is aangepast aan uw inkomsten en uitgaven en daardoor beter en gemakkelijker kan worden nagekomen.

Moet ik betalen om gebruik te maken van Goed Geregeld?

Nee, Goed Geregeld is voor debiteurklanten gratis.

Helaas heeft uw zoekopdracht geen resultaten opgeleverd. Probeer het opnieuw of neem contact met ons op.