Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Vroegsignalering: wat is het? (1 van 3)

Vroegsignalering: wat is het? (1 van 3)

Blog: Paul Otter

Hét buzzwoord in de schulden- en incassoketen is: vroegsignalering. Een nieuw wapen tegen de schuldenproblematiek? Wat is het nu precies en hoe werkt het (of niet)?

Diverse onderzoeken tonen aan dat mensen te lang wachten met het inroepen van hulp bij problematische schulden. Hoe mooi zou het zijn als ze al hulp zouden krijgen voordat hun schulden problematisch zouden gaan worden. Dat zijn minder kosten voor de schuldeiser, de maatschappij en minder ellende voor de betrokken burger. In 2017 had de burger die aanklopte bij een schuldhulpverlener gemiddeld dertien schuldeisers en € 42.100 schuld. Dat zou met vroegsignalering kunnen dalen. Een snelle oplossing lijkt in het verschiet te liggen.

Vroegsignalering

Vroeg signaleren kan door een gemeente gebeuren doordat zij informatie opvragen van veel voorkomende schuldeisers. Denk aan verhuurders, nutsleveranciers en zorgverzekeraars. Door die informatie te combineren kan de betreffende burger vroegtijdig worden benaderd.  Momenteel circuleert er een wetsvoorstel dat een wettelijke basis legt onder deze gegevensuitwisseling voor vroegsignalering.

Bezoeken

Na signaleren is het devies om vooral de burger in actie te laten komen. Telefonisch of met een huisbezoek wordt de burger benaderd om die zo vroegtijdig te helpen voordat de schulden verder escaleren. Als de burger wil kan een passende hulpvorm worden toegepast om schuldescalatie te voorkomen.

Cijfermatig onderzoek

Er is geen onderzoek dat onderbouwt dat vroegsignalering de schuldenproblematiek oplost. Wel is er een goed overzicht van vroegsignalering te vinden in een publicatie op Schouderseronder.nl. De auteurs geven daarbij ook een opzet voor een businesscase voor vroegsignalering. In datzelfde onderzoek worden ook valkuilen beschreven: een must dus voor vroegsignaleringsprojecten!

Goede businesscase

Waarom is het belangrijk om een goede vroegsignaleringsbusinesscase te maken? Als de kosten en baten niet goed in kaart worden gebracht is vroegsignalering gedoemd een van de vele schuldenprojecten te worden. Waarschijnlijk zelfs een van de vele projecten die op de vuilnishoop belanden.

In de volgende twee blogs van mijn drieluik over vroegsignalering, ga ik in op de hindernissen en de mogelijkheden van vroegsignalering.

Paul Otter is gerechtsdeurwaarder en bestuurslid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). De KBvG zorgt voor een goede beroepsuitoefening door de gerechtsdeurwaarders bij de uitvoering van hun taken, met oog voor beide partijen. Paul blogt regelmatig over actuele zaken.