Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Waterafsluiting voorkomen

Vitens en Syncasso helpen debiteurklanten om waterafsluiting te voorkomen

Toegang tot schoon drinkwater is sinds 2010 een internationaal erkend mensenrecht door de Verenigde Naties. Daar staan we in Nederland niet vaak bij stil. Schoon drinkwater is er vanzelfsprekend als we de kraan opendraaien. Afsluiting van drinkwater vanwege een betalingsachterstand wordt door Vitens en Syncasso daarom alleen ingezet als echt alle andere manieren om het betalingsprobleem op te lossen zonder resultaat zijn gebleven. 

‘Drinkwater is een eerste levensbehoefte. En een afsluiting kost al snel tussen de € 500,- en € 1.000,-. Heraansluiting vindt pas plaats als de betalingsachterstand en de kosten volledig zijn voldaan’ vertelt Petronella Stockmann, relatiemanager bij Syncasso. ‘Een debiteurklant die wordt afgesloten kan geen kant op. Heraansluiting kun je niet bij een ander waterbedrijf regelen. Je bent gebonden aan de waterleverancier in jouw regio’.

Passende oplossingen om afsluitingen te voorkomen

Recht op schoon drinkwater is niet gratis, je moet ervoor betalen. Ons drinkwater is kwalitatief erg goed en niet duur. Toch zijn er klanten die er niet in slagen om hun waterrekening te betalen. In verreweg de meeste gevallen kan het betalingsprobleem worden opgelost met persoonlijke incassocommunicatie in combinatie met een haalbare betalingsregeling of doorverwijzing naar schuldhulpverlening.  ‘Een continu aandachtspunt is om zoveel mogelijk op te lossen in het minnelijke traject en niet over te hoeven gaan op een gerechtelijke procedure en executiemaatregelen’ aldus de proceseigenaar van Vitens. Vitens wil dat water voor iedereen beschikbaar én betaalbaar is. ‘Alle activiteiten in het incassoproces hebben tot doel om een passende oplossing te vinden waardoor wij niet over hoeven te gaan tot afsluiting van het water’.

Vitens vindt schuldpreventie belangrijk om te voorkomen dat de waterrekening niet wordt betaald. Hiervoor zijn met de meeste gemeenten in het verzorgingsgebied vroegsignaleringsconvenanten afgesproken. Complicatie is dat de afgelopen jaren het aantal ‘onzichtbare huishoudens’ met problematische schulden – die geen schuldhulp krijgen – is gestegen. Om die tijdig in beeld te krijgen is vroegsignalering een geïntegreerd onderdeel van het gezamenlijke incassoproces van Vitens en Syncasso.

Minder gerechtelijk. Minder afsluitingen.

In niet meer dan 13% van alle watervorderingen die bij Syncasso in behandeling zijn wordt een gerechtelijke procedure gestart. Van alle watervorderingen die in aanmerking komen voor afsluiting wordt gelukkig maar 3% daadwerkelijk afgesloten. Om nog beter in staat te zijn afsluiting te voorkomen ontwikkelen de datawetenschappers van Syncasso een voorspelmodel dat al bij de aanlevering van de eerste vordering het risico op afsluiten signaleert. De verwachting is dat dit nieuwe voorspelmodel het percentage waterafsluitingen verder terugbrengt naar 1%.

Het voorspelmodel ondersteunt ook de incassobenadering. Debiteurklanten met een hoog risico op afsluiting worden intensiever persoonlijk begeleid om betalingsachterstanden geen problematische schulden te laten worden.

Syncasso doet continu (wetenschappelijk) onderzoek om de incassobenadering persoonlijker, begrijpelijker en effectiever te maken. ‘Om debiteurklanten te helpen en in beweging te krijgen zijn er extra acties ontwikkeld om naar een oplossing toe te werken’ geeft Petronella Stockmann aan. Zo wordt extra ingezet op de combinatie van visuele incassocommunicatie en huisbezoeken door de gerechtsdeurwaarder, gericht om waterafsluiting te voorkomen.

Meer weten over onze werkwijze op het gebied van watervorderingen? Neem contact met ons op en stuur een mail naar communicatie@syncasso.nl!