Nieuws

Waterafsluiting voorkomen

13 oktober 2020

Vitens en Syncasso helpen debiteurklanten om waterafsluiting te voorkomen

Toegang tot schoon drinkwater is sinds 2010 een internationaal erkend mensenrecht door de Verenigde Naties. Daar staan we in Nederland niet vaak bij stil. Schoon drinkwater is er vanzelfsprekend als we de kraan opendraaien. Afsluiting van drinkwater vanwege een betalingsachterstand wordt door Vitens en Syncasso daarom alleen ingezet als echt alle andere manieren om het betalingsprobleem op te lossen zonder resultaat zijn gebleven. 

‘Drinkwater is een eerste levensbehoefte. En een afsluiting kost al snel tussen de € 500,- en € 1.000,-. Heraansluiting vindt pas plaats als de betalingsachterstand en de kosten volledig zijn voldaan’ vertelt Petronella Stockmann, relatiemanager bij Syncasso. ‘Een debiteurklant die wordt afgesloten kan geen kant op. Heraansluiting kun je niet bij een ander waterbedrijf regelen. Je bent gebonden aan de waterleverancier in jouw regio’.

Passende oplossingen om afsluitingen te voorkomen

Recht op schoon drinkwater is niet gratis, je moet ervoor betalen. Ons drinkwater is kwalitatief erg goed en niet duur. Toch zijn er klanten die er niet in slagen om hun waterrekening te betalen. In verreweg de meeste gevallen kan het betalingsprobleem worden opgelost met persoonlijke incassocommunicatie in combinatie met een haalbare betalingsregeling of doorverwijzing naar schuldhulpverlening.  ‘Een continu aandachtspunt is om zoveel mogelijk op te lossen in het minnelijke traject en niet over te hoeven gaan op een gerechtelijke procedure en executiemaatregelen’ aldus de proceseigenaar van Vitens. Vitens wil dat water voor iedereen beschikbaar én betaalbaar is. ‘Alle activiteiten in het incassoproces hebben tot doel om een passende oplossing te vinden waardoor wij niet over hoeven te gaan tot afsluiting van het water’.

Vitens vindt schuldpreventie belangrijk om te voorkomen dat de waterrekening niet wordt betaald. Hiervoor zijn met de meeste gemeenten in het verzorgingsgebied vroegsignaleringsconvenanten afgesproken. Complicatie is dat de afgelopen jaren het aantal ‘onzichtbare huishoudens’ met problematische schulden – die geen schuldhulp krijgen – is gestegen. Om die tijdig in beeld te krijgen is vroegsignalering een geïntegreerd onderdeel van het gezamenlijke incassoproces van Vitens en Syncasso.

Minder gerechtelijk. Minder afsluitingen.

In niet meer dan 13% van alle watervorderingen die bij Syncasso in behandeling zijn wordt een gerechtelijke procedure gestart. Van alle watervorderingen die in aanmerking komen voor afsluiting wordt gelukkig maar 3% daadwerkelijk afgesloten. Om nog beter in staat te zijn afsluiting te voorkomen ontwikkelen de datawetenschappers van Syncasso een voorspelmodel dat al bij de aanlevering van de eerste vordering het risico op afsluiten signaleert. De verwachting is dat dit nieuwe voorspelmodel het percentage waterafsluitingen verder terugbrengt naar 1%.

Het voorspelmodel ondersteunt ook de incassobenadering. Debiteurklanten met een hoog risico op afsluiting worden intensiever persoonlijk begeleid om betalingsachterstanden geen problematische schulden te laten worden.

Syncasso doet continu (wetenschappelijk) onderzoek om de incassobenadering persoonlijker, begrijpelijker en effectiever te maken. ‘Om debiteurklanten te helpen en in beweging te krijgen zijn er extra acties ontwikkeld om naar een oplossing toe te werken’ geeft Petronella Stockmann aan. Zo wordt extra ingezet op de combinatie van visuele incassocommunicatie en huisbezoeken door de gerechtsdeurwaarder, gericht om waterafsluiting te voorkomen.

Meer weten over onze werkwijze op het gebied van watervorderingen? Neem contact met ons op en stuur een mail naar communicatie@syncasso.nl!

 

Gerelateerde nieuwsberichten

09 juli 2024

Samenwerking in de schulddienstverleningsketen

Samenwerking in de schulddienstverleningsketen is een voorwaarde om problematische schulden te voorkomen en op te lossen. Syncasso onderhoudt daarom via haar Social Responsibility Officer actief het contact met het schulddienstverleningsnetwerk om verbeteringskansen te signaleren en te realiseren.

Lees meer over: Samenwerking in de schulddienstverleningsketen
04 juli 2024

Mee met de gerechtsdeurwaarder

Regelmatig neem ik mensen mee op bij mijn huisbezoeken als gerechtsdeurwaarder. Zoals politici, pers en stakeholders om hen een realistisch beeld te geven van het werk van de gerechtsdeurwaarder en waar we in de praktijk mee te maken krijgen. Niet alleen de huisbezoeken zelf maar ook de vele stakeholders en de maatschappelijke aandacht voor schulden: hoe vinden we daar onze weg in?

Lees meer over: Mee met de gerechtsdeurwaarder
25 juni 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Esther Verstraten, deurwaarder bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
25 juni 2024

Syncasso Tour du Syncasso

Van 12 tot 14 juni hebben onze sportieve collega’s een mooie tocht van meer dan 500 km gemaakt langs al onze Syncasso-kantoren, allemaal voor het goede doel: de Hersenstichting. Op dag één trapten ze van Arnhem naar Utrecht, met een stevige portie wind door het Groene Hart naar Rotterdam, om te eindigen in het bruisende Amsterdam. Op dag twee trotseerden ze de polders richting Leeuwarden, gevolgd door een prachtige rit door natuurgebieden terug naar Arnhem.

Lees meer over: Syncasso Tour du Syncasso
20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
Feedback