Nieuws

Syncasso publiceert wetenschappelijk onderzoek naar duurzaam betaalgedrag

18 januari 2024

 

Om effectief en duurzaam te kunnen werken, zoekt Syncasso naar antwoorden om duurzaam betaalgedrag te bevorderen. Daarom hebben we Nadja Jungmann van het Lectoraat Schulden en Incasso van de Hogeschool Utrecht en Martijn Keijzer van de vakgroep Marketing van de Rijksuniversiteit Groningen gevraagd om onderzoek te doen naar de mogelijke effectiviteit en geschikte invulling van een interventie gericht op het stimuleren van duurzaam betaalgedrag.

Onderzoek

Het onderzoek richt zicht op klanten met betalingsachterstanden van zorgverzekeringspremies. Omdat iedere Nederlandse volwassene verplicht is een zorgverzekering af te sluiten, is de groep klanten met een betalingsachterstand groot en divers. Dit maakt dit type betalingsachterstand geschikt voor een gestructureerd onderzoek naar de mogelijkheden van een interventie gericht op duurzaam betaalgedrag. Een andere belangrijke reden om te kiezen voor deze doelgroep is dat Syncasso werkt voor zorgverzekeraars waardoor de inzichten heel bruikbaar zijn in onze eigen praktijk en in die van onze opdrachtgevers.

Wanneer mensen zes maanden of langer hun zorgverzekeringspremie niet betalen worden zij aangemeld bij het CAK; deze aanmeldingen worden door het CBS bijgehouden. Uit het onderzoek blijkt dat 65,7% van de mensen die aangemeld zijn bij het CAK en dus een betalingsachterstand van zes maanden of langer hebben, een zwakke inkomenspositie heeft. Hieruit vloeit voort dat het resterende deel (34,3%) van de groep huishoudens met een aanmelding bij het CAK wel voldoende betaalcapaciteit hebben waardoor een interventie gericht op duurzaam betaalgedrag effect zal hebben.

Tweede deelonderzoek

Om een beeld te krijgen van de oorzaken van de achterstanden bij de groep huishoudens met een betalingsachterstand op de zorgpremie én voldoende betaalcapaciteit  zijn er verzekerden geïnterviewd die op het moment van selecteren:

 • bij Syncasso drie maanden achter elkaar hadden betaald aan een betalingsregeling in de minnelijke fase;
 • aangaven bij het ontstaan van de achterstand voldoende inkomen te hebben om de premie te voldoen.
Resultaten en aanbevelingen
   1. In de interviews wijzen de respondenten liquiditeitsproblemen aan als meest genoemde verklaring voor het ontstaan van de achterstand. Daarbij is het opvallend dat de respondenten hun financiële positie optimistischer interpreteren dan gerechtvaardigd lijkt.
   2. Op de vraag hoe ze afwegen welke rekeningen ze wel en eventueel niet betalen, antwoordt het merendeel van de respondenten dat ze een eigen afwegingskader hebben welke rekeningen ze het belangrijkste vinden. Ze geven daarmee aan wel degelijk te prioriteren.
   3. De respondenten geven een aantal concrete adviezen om in situaties vergelijkbaar aan hun eigen situatie het ontstaan van een achterstand te voorkomen:
    • Normaliseer op de website moeite met betalen.
    • Help klanten actief te herinneren dat ze moeten betalen.

Op deze pagina kunt u het volledige onderzoeksrapport downloaden en alle resultaten bekijken. We wensen u veel leesplezier. Heeft u vragen of door wilt praten over de inzichten uit dit onderzoek? Laat ons dit weten via communicatie@syncasso.nl.

Feedback