Nieuws

Syncasso Care Facts

10 maart 2023
Incassowaarden verbeteren

Communicatie- en data-analyse zijn continue processen om zowel de cash als de care van incassowaarde te verbeteren. Onze communicatiestrategie voor debiteurklanten is erop gericht om zo snel mogelijk in het minnelijke proces tot een oplossing te komen voor de betalingsachterstand. Daarmee voorkomen we kosten en stress.

We analyseren elke processtap om de toegevoegde waarde daarvan te bepalen. Daarbij kijken we naar alle incassowaarden: doorlooptijd, responsiviteit en het aandeel betalingen en betalingsregelingen gerelateerd aan de debiteurklanttevredenheid. Levert een processtap te weinig incassowaarde? Dan wordt die vervangen en testen we of het alternatief betere resultaten oplevert.

Feedback