Nieuws

Syncasso Care Facts

19 juli 2023
Duurzame oplossingen bieden

Onze werkwijze is gericht op een duurzame oplossing van het betalingsprobleem. Dat kan een betaling, een passende regeling of schuldhulpverlening zijn. In alle gevallen houden we er rekening mee dat de debiteurklant niet onder de beslagvrije voet terecht komt en hij of zij aan andere lopende verplichtingen kan blijven voldoen. Als er geen betaling verwacht kan worden, adviseren we onze opdrachtgever over mogelijke andere interventies of het afboeken van de vordering.

Proportionaliteit

In onze behandeling houden wij rekening met de betaalcapaciteit van debiteurklanten om problematisering van de schuldpositie te voorkomen. Wij gebruiken een model om de proportionaliteit van maatregelen en kosten te bewaken en monitoren. Verantwoord Dagvaarden is een AI-voorspelmodel dat de beslissing om al dan niet te dagvaarden ondersteunt. Het voorkomt dat we Niet-Kunners dagvaarden, daarvoor zoeken we een andere oplossing, bijvoorbeeld schuldhulp. Zo voorkomen we dat de debiteurklant met onnodige kosten en stress wordt belast.

Feedback