Nieuws

Staatssecretaris Van Ark neemt rapport laaggeletterdheid en schulden in ontvangst

17 januari 2019

Staatssecretaris Van Ark neemt rapport laaggeletterdheid en schulden in ontvangst

Den Haag, 17 januari 2019. Staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft het eindrapport Lezen ≠ Begrijpen in ontvangst genomen. Het rapport bundelt de meest recente onderzoeken naar schulden en laaggeletterdheid. Hieruit blijkt dat de helft van de mensen met financiële problemen grote moeite heeft met lezen. Zij belanden verder in de schulden door ingewikkelde communicatie van schuldeisers en schuldhulpverleners. Wanneer instanties simpeler communiceren en meer ruimte maken voor persoonlijk contact, begrijpen mensen beter wat van hen wordt verwacht. Zo krijgen zij de controle over hun financiën sneller terug.

Het onderzoeksproject Lezen ≠ Begrijpen is uitgevoerd door Gerechtsdeurwaarders- en incassobureau Syncasso Nederland, Kredietbank Nederland, Rijksuniversiteit Groningen en Stichting Lezen & Schrijven. De aanleiding voor dit onderzoek komt uit de dagelijkse praktijk van de Kredietbank en Syncasso. Zij zien dat een groot deel van hun klanten niet op hun brieven en aanmaningen reageert. Geregeld vragen cliënten hen om een mondelinge toelichting op de papieren stukken.  Doordat deze mensen brieven en e-mails niet begrijpen, lopen zij belangrijke informatie mis. Zij ondernemen geen actie, waardoor problemen groter worden.

Helft van de mensen indicatie laaggeletterd

In Nederland is 18% van de volwassenen laaggeletterd. Onder mensen met financiële problemen blijkt dat 50,3% van de mensen grote moeite heeft met lezen. Leesvaardigheidsproblemen komen dus veel vaker voor bij mensen met problematische schulden. Hun leesvaardigheid zit onder het eindniveau vmbo of niveau mbo-2/3, het niveau dat door de overheid wordt gesteld als minimum om volwaardig mee te kunnen doen aan de samenleving. Dit betekent dat alle organisaties die te maken krijgen met deze doelgroep, rekening moeten houden met leesproblemen bij hun klanten.

Simpele woorden en persoonlijk contact

Rijksuniversiteit Groningen is in gesprek gegaan met klanten van Kredietbank Nederland, op vijf verschillende locaties door het land. Uit deze gesprekken bleek dat mensen die laaggeletterd zijn tegen verschillende zaken aanlopen die het moeilijk maken om schulden kwijt te raken. Zij hebben grote moeite met het begrijpen van informatie (lange zinnen, jargon, onduidelijke structuur) en het goed invullen van gegevens. Daarnaast ervaren zij een gebrek aan persoonlijke communicatie en hulp. Door dit alles ontstaat stress, waardoor oplossingen nog verder lijken. In de gesprekken kwamen ook duidelijke oplossingen naar voren. Het dringend advies aan instanties luidt als volgt: gebruik simpele woorden, schrijf korte brieven, gebruik pictogrammen en maak ruimte voor persoonlijk contact. En op de langere termijn moet het gaan over het verbeteren van taalvaardigheden.

Reactie staatssecretaris

Staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) nam vandaag het rapport in ontvangst: ‘Laaggeletterde mensen zijn – in onze ingewikkelde wereld – extra kwetsbaar als het om hun financiën gaat. Ze kunnen zomaar ‘ja’ zeggen op iets wat zij niet goed begrijpen en in de schulden belanden. Als een schuldeiser dan ook nog een brief vol met moeilijke woorden schrijft, zie er dan nog maar uit te komen. Problematische schulden zijn een veelkoppig monster dat we samen op veel verschillende manieren moeten bestrijden. Dit waardevolle onderzoek maakt duidelijk wat daarbij nodig is voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven.’

Toekomst

Syncasso en Kredietbank Nederland leggen zich komende maanden toe op het aanpassen en versimpelen van hun brieven en dienstverlening. Zo wordt het werken met een vaste vragenlijst in gesprekken met cliënten voortgezet, om op die manier laaggeletterdheid vroegtijdig te signaleren. Om duurzaam uit de schulden te blijven is het op tijd signaleren van taalproblemen en hulp bij het verbeteren van taalvaardigheid van groot belang. Alle partners vinden vervolgonderzoek noodzakelijk om een nog beter beeld te krijgen van de problematiek en oplossingen. Paul Otter, gerechtsdeurwaarder bij Syncasso: ‘Als we in deze branche ons werk goed willen doen, dan moeten we communiceren op een manier die zo veel mogelijk klanten begrijpelijk is. Daarmee voorkomen we veel problemen en wordt ons werk effectiever.’

Aanmelden seminars

Verspreid over het land worden zes seminars georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten worden het onderzoek en de ontwikkelde materialen gepresenteerd. De seminars bieden politici, beleidsmakers, bewindvoerders, schuldhulpverleners, gerechtsdeurwaarders en incassomedewerkers gelegenheid om nieuwe ontwikkelingen op dit terrein te bespreken. Zie voor meer informatie: www.lezenisnietbegrijpen.nl
Staatssecretaris Van Ark

Gerelateerde nieuwsberichten

09 juli 2024

Samenwerking in de schulddienstverleningsketen

Samenwerking in de schulddienstverleningsketen is een voorwaarde om problematische schulden te voorkomen en op te lossen. Syncasso onderhoudt daarom via haar Social Responsibility Officer actief het contact met het schulddienstverleningsnetwerk om verbeteringskansen te signaleren en te realiseren.

Lees meer over: Samenwerking in de schulddienstverleningsketen
04 juli 2024

Mee met de gerechtsdeurwaarder

Regelmatig neem ik mensen mee op bij mijn huisbezoeken als gerechtsdeurwaarder. Zoals politici, pers en stakeholders om hen een realistisch beeld te geven van het werk van de gerechtsdeurwaarder en waar we in de praktijk mee te maken krijgen. Niet alleen de huisbezoeken zelf maar ook de vele stakeholders en de maatschappelijke aandacht voor schulden: hoe vinden we daar onze weg in?

Lees meer over: Mee met de gerechtsdeurwaarder
25 juni 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Esther Verstraten, deurwaarder bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
25 juni 2024

Syncasso Tour du Syncasso

Van 12 tot 14 juni hebben onze sportieve collega’s een mooie tocht van meer dan 500 km gemaakt langs al onze Syncasso-kantoren, allemaal voor het goede doel: de Hersenstichting. Op dag één trapten ze van Arnhem naar Utrecht, met een stevige portie wind door het Groene Hart naar Rotterdam, om te eindigen in het bruisende Amsterdam. Op dag twee trotseerden ze de polders richting Leeuwarden, gevolgd door een prachtige rit door natuurgebieden terug naar Arnhem.

Lees meer over: Syncasso Tour du Syncasso
20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
Feedback