Nieuws

Samen met opdrachtgever voor duurzaam resultaat

15 februari 2024

 

Sabine van den Boogaard is directeur Klant, Markt en Communicatie bij Syncasso. Met haar team verzorgt ze het relatiebeheer met onze opdrachtgevers, alle marketingactiviteiten, deelname aan aanbestedingen en de inrichting en inhoud van begrijpelijke communicatie voor debiteurklanten.

Wat zie jij als de belangrijkste veranderingen in jouw aandachtsgebieden de afgelopen jaren?

In het relatiebeheer worden we nu veel meer als partner gezien. We staan naast onze opdrachtgevers om mee te denken. We worden gezien als de specialist om ook input te geven voor het interne proces van onze opdrachtgevers. We werken alleen voor opdrachtgevers met hoge volumes aan vorderingen, die zijn de afgelopen jaren steeds verder geprofessionaliseerd. Data-analyse en segmentatie wordt volop in hun interne processen gebruikt. Daar kunnen we ze goed bij adviseren.

We verschuiven meer naar de voorkant van het proces, om minnelijke en gerechtelijke incasso te voorkomen. Dat vraagt een andere benadering. Wat kunnen we doen om de vordering eerder op te lossen? Hoe zorgen we ervoor dat de vordering niet aan ons wordt overgedragen? Daarover zijn we met onze opdrachtgevers continu in gesprek, om samen een integraal creditmanagementproces in te richten dat meer vorderingen duurzaam oplost en debiteurklanten minder belast met kosten.

Welke ontwikkelingen in jouw aandachtsgebieden verwacht je dat de komende jaren erg belangrijk zijn voor Syncasso en onze opdrachtgevers?

Vroegsignalering en duurzaam betalen en regelen zijn de belangrijkste ontwikkelingen. Om de debiteurklant te beschermen. Als je geholpen wilt worden om je financiële zorgen op te lossen, gaan wij je helpen. Op z’n minst zorgen wij ervoor dat we erger voorkomen. Onze opleidingstak ontwikkelt daarvoor continu opleidingstrajecten. Zo borgen we de gewenste aanpassingen in onze operatie. Een van onze kernwaarden is ‘Overtreffen’. Dat vertalen we door onze opdrachtgevers te verrassen met nieuwe inzichten. Ons relatiebeheer is erop gericht om de juiste vragen te stellen om (latente) wensen van onze opdrachtgevers te herkennen en daarmee aan de slag te gaan.

Daarnaast laten we ‘Duurzaam regelen en betalen’ wetenschappelijk onderzoeken. Wat moet je aanbieden om duurzaam betaalgedrag te ontwikkelen? Hoe zorg je ervoor dat de achterstand wordt opgelost op een manier die kan worden volgehouden en waardoor er ook geen andere betalingsproblemen ontstaan. Waarbij we moeten werken aan een collectief bewustzijn dat de keuzes die je maakt, altijd verplichtingen met zich meebrengen. Die bewustwording krijgt nu nog te weinig aandacht.

Een andere ontwikkeling is dat we zien dat onze opdrachtgevers op creditmanagementgebied naar elkaar toegroeien. Verschillen in wensen en eisen tussen branches zijn er nauwelijks meer. Iedereen gaat voor Maatschappelijk Verantwoord Incasseren, wil onnodige kosten voorkomen en zoveel mogelijk vorderingen duurzaam oplossen. Ook de inzet van middelen wordt van elkaar overgenomen zoals multidebt benadering, één betaalcapaciteit en 360 graden klantbeeld.

Wij gaan daar een stap verder in door wetenschappelijk onderzoek en data-analyse te gebruiken om innovaties te ontwikkelen. Het zit in ons DNA om steeds te kijken of het beter kan. Meedelen in beslag is daar een actueel voorbeeld van. In plaats van extra loonbeslagen leggen die ten koste gaan van de betaalcapaciteit van de debiteurklant, in overleg met de debiteurklant de andere schulden direct mee oplossen vanuit het beslag – rekening houdend met de beslagvrije voet. Dat is beter voor iedereen. Daar is een wetswijziging voor nodig en veel geduld. Toch gaan we daarvoor als Syncasso. Omdat het een echte bijdrage levert aan de schuldenproblematiek. Onze opdrachtgevers en ketenpartners zijn enthousiast. Zelfs leden van de Tweede Kamer zetten zich daarvoor in.

Het takenpakket van de GDW verschuift van incasso naar het voorkomen van schulden. Zie jij ook die beweging in jouw aandachtsgebieden?

Vroegsignalering, maar dan anders. Als je vordering inmiddels al bij de deurwaarder beland is, kun je eigenlijk niet meer spreken over vroegsignalering. Maar je kunt onze kennis en deelprocessen al wel veel eerder effectief inzetten. Het veelgehoorde probleem dat je niet in contact komt met je debiteurklant, kunnen wij goed voor je oplossen. Wij beschikken daarvoor zowel over de kwalitatieve middelen als de communicatieve vaardigheden en gesprekstechnieken. Die kun je ook succesvol in het voortraject inzetten. Onze opdrachtgevers maken daar al steeds vaker gebruik van. Ik verwacht dat de verschuiving van onze activiteiten naar het voortraject bij opdrachtgevers steeds belangrijker wordt.

De manier waarop de Vroegsignalering nu is ingericht, is schieten met hagel. Je kunt veel doelgerichter en effectiever zijn, als je de benadering onder andere baseert op data. Dat betekent uiteraard niet dat je de menselijke maat uit het oog verliest. Integendeel zelfs. Je biedt de juiste hulp, afhankelijk van de situatie. De regierol van de deurwaarder kan daarbij beter benut worden. Wij hebben inzicht en overzicht om multidebts meteen te signaleren.  Naast een actueel debiteurklantbeeld, hebben we ook veel inzicht in de ontwikkelingen en trends. Die delen we graag met onze ketenpartners.

Feedback