Nieuws

Kamervragen over verwevenheid van incassobureaus in deurwaarderskantoren

01 juni 2017

Kamervragen over verwevenheid van incassobureaus in deurwaarderskantoren

Na inwerkingtreding van de gerechtsdeurwaarderswet in 2001 ontstond de mogelijkheid voor niet-gerechtsdeurwaarders om te participeren in deurwaarderskantoren. KBvG heeft hiervoor in 2010 een verordening vastgesteld om participaties in goede banen te leiden. Bij het goedkeuren van die verordening in 2010 werd door de minister aangegeven dat de verordening in zijn ogen onvolkomenheden bevatte die reparatie behoefden.

Daarom diende de KBvG in 2013 een voorstel tot wijziging van de verordening in, die aangescherpte regels bevatte ten aanzien van de verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid van de deurwaarder. Als er sprake is van participatie van derden in het kantoor, is de gerechtsdeurwaarder tevens aansprakelijk voor alle participanten in zijn kantoor. Waarmee het handelen van derde-participanten transparant en controleerbaar wordt voor de toezichthouders (BFT) op de beroepsgroep. Daarmee wordt de onafhankelijkheid van de betrokken gerechtsdeurwaarder(s) extra gewaarborgd.

De minister keurde de tweede verordening niet goed, omdat hij voorzag dat de regels niet handhaafbaar zouden zijn en onvoldoende waarborgen zou bieden. De KBvG blijft van mening dat de verordening aanpassing behoeft om ruimte te bieden voor participaties door derden, omdat die voorwaardelijk zijn voor de continuïteit van de beroepsgroep. Er bestaat geen verschil van mening over de noodzaak om de onafhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarder in dit kader te borgen.

Zoals aangegeven in de antwoorden van de minister beraadt de KBvG zich over de formulering van de nieuwe verordening die de participatie door derden in gerechtsdeurwaarderskantoren regelt. Vanzelfsprekend is de KBvG daarover ook in overleg met het ministerie. De in de Kamervragen geschetste problematiek beperkt zich overigens voor zover bekend bij de KBvG tot één derde-participant in een gerechtsdeurwaarderskantoor.

Gerelateerde nieuwsberichten

09 juli 2024

Samenwerking in de schulddienstverleningsketen

Samenwerking in de schulddienstverleningsketen is een voorwaarde om problematische schulden te voorkomen en op te lossen. Syncasso onderhoudt daarom via haar Social Responsibility Officer actief het contact met het schulddienstverleningsnetwerk om verbeteringskansen te signaleren en te realiseren.

Lees meer over: Samenwerking in de schulddienstverleningsketen
04 juli 2024

Mee met de gerechtsdeurwaarder

Regelmatig neem ik mensen mee op bij mijn huisbezoeken als gerechtsdeurwaarder. Zoals politici, pers en stakeholders om hen een realistisch beeld te geven van het werk van de gerechtsdeurwaarder en waar we in de praktijk mee te maken krijgen. Niet alleen de huisbezoeken zelf maar ook de vele stakeholders en de maatschappelijke aandacht voor schulden: hoe vinden we daar onze weg in?

Lees meer over: Mee met de gerechtsdeurwaarder
25 juni 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Esther Verstraten, deurwaarder bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
25 juni 2024

Syncasso Tour du Syncasso

Van 12 tot 14 juni hebben onze sportieve collega’s een mooie tocht van meer dan 500 km gemaakt langs al onze Syncasso-kantoren, allemaal voor het goede doel: de Hersenstichting. Op dag één trapten ze van Arnhem naar Utrecht, met een stevige portie wind door het Groene Hart naar Rotterdam, om te eindigen in het bruisende Amsterdam. Op dag twee trotseerden ze de polders richting Leeuwarden, gevolgd door een prachtige rit door natuurgebieden terug naar Arnhem.

Lees meer over: Syncasso Tour du Syncasso
20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
Feedback