Nieuws

Nieuw wetenschappelijk onderzoek Syncasso en Kredietbank Nederland

16 mei 2017

Nieuw wetenschappelijk onderzoek Syncasso en Kredietbank Nederland

Lezen ≠ Begrijpen

Laaggeletterdheid in kaart voor een effectievere communicatie

1 op de 9 Nederlanders is laaggeletterd, dit betekent dat deze Nederlanders moeite hebben om de communicatie van Syncasso of Kredietbank Nederland te lezen en begrijpen. Onderzoek over de relatie tussen lees- en rekenvaardigheden en financiële problemen suggereert dat mensen die moeite hebben met lezen en schrijven oververtegenwoordigd zijn binnen de schuldhulpverlening. Als reden hiervoor noemen deze onderzoekers dat schuldenaren die laag scoren op de leestest vaker moeite hebben met het openen van hun post en zich minder vaak eigenaar van het probleem voelen.

Doelstellingen van ons onderzoek:

  • onderzoeken hoeveel mensen er laaggeletterd zijn bij een schuldhulpinstantie en deurwaarders;
  • zorgen dat de doelgroep beter bereikt kan worden zodat men eerder (of beter) contact opneemt en daarmee problemen sneller (vroegtijdig) worden opgelost en oplossingsrichtingen in kaart worden gebracht.

We weten hoeveel Nederlanders er laaggeletterd zijn, maar we weten niet hoeveel mensen er laaggeletterd zijn bij een schuldhulpinstantie en deurwaarders. Onze werkervaring en oriëntatie geven sterk aan dat het aantal laaggeletterden bij een schuldhulpinstantie of deurwaarderskantoor groter is dan het gemiddelde in Nederland omdat het voor laaggeletterden moeilijker is om hun financiën op orde te houden. Ons samenwerkingsverband gaat onderzoeken hoe groot deze percentages daadwerkelijk zijn. Dr. Martijn Keizer van de Rijksuniversiteit Groningen zal het wetenschappelijke onderzoek uitvoeren. Tevens onderzoeken we hoe we laaggeletterden kunnen identificeren binnen beide databases, zodat we met deze groep op een effectieve manier kunnen communiceren. Voor personeel van deurwaarderskantoren en schuldhulpverleningsinstanties ontwikkelen we materiaal om laaggeletterden te kunnen identificeren in hun databases. Daarmee kunnen we schulden bij deze doelgroep sneller oplossen en veel ellende voorkomen.

Hierna zullen we samen met de RUG en samenwerkingspartner Stichting Lezen & Schrijven basisregels formuleren voor het effectiever communiceren met laaggeletterden over schulden. Deze basisregels zullen we delen met alle ketenpartners. Met de kennis en de basisregels van Stichting Lezen & Schrijven gaan we een behandeltraject optimaliseren en met een wetenschappelijke test valideren wij de basisregels om de effectiviteit maximaal te maken.

De door ons opgedane kennis wordt vertaald in een onderzoeksrapport. Dit rapport wordt ter beschikking gesteld aan onze ketenpartners in Nederland middels een website. Om te borgen dat ketenpartners de kennis gaan gebruiken in hun processen beleggen we een zestal seminars in het land waarin we de uitkomsten en kennis delen. Deze serie informatieve bijeenkomsten is voor studenten, gemeenten, onderwijsinstellingen, schuldhulpverleners incassobureaus en gerechtsdeurwaarders. Het onderzoek wordt in het kader van de “Regeling ter stimulering van activiteiten die een duurzame bijdrage leveren aan het tegengaan van armoede- en schuldenproblematiek” gesubsidieerd. Naar verwachting wordt het onderzoek in 2019 afgerond en gepubliceerd.

Gerelateerde nieuwsberichten

09 juli 2024

Samenwerking in de schulddienstverleningsketen

Samenwerking in de schulddienstverleningsketen is een voorwaarde om problematische schulden te voorkomen en op te lossen. Syncasso onderhoudt daarom via haar Social Responsibility Officer actief het contact met het schulddienstverleningsnetwerk om verbeteringskansen te signaleren en te realiseren.

Lees meer over: Samenwerking in de schulddienstverleningsketen
04 juli 2024

Mee met de gerechtsdeurwaarder

Regelmatig neem ik mensen mee op bij mijn huisbezoeken als gerechtsdeurwaarder. Zoals politici, pers en stakeholders om hen een realistisch beeld te geven van het werk van de gerechtsdeurwaarder en waar we in de praktijk mee te maken krijgen. Niet alleen de huisbezoeken zelf maar ook de vele stakeholders en de maatschappelijke aandacht voor schulden: hoe vinden we daar onze weg in?

Lees meer over: Mee met de gerechtsdeurwaarder
25 juni 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Esther Verstraten, deurwaarder bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
25 juni 2024

Syncasso Tour du Syncasso

Van 12 tot 14 juni hebben onze sportieve collega’s een mooie tocht van meer dan 500 km gemaakt langs al onze Syncasso-kantoren, allemaal voor het goede doel: de Hersenstichting. Op dag één trapten ze van Arnhem naar Utrecht, met een stevige portie wind door het Groene Hart naar Rotterdam, om te eindigen in het bruisende Amsterdam. Op dag twee trotseerden ze de polders richting Leeuwarden, gevolgd door een prachtige rit door natuurgebieden terug naar Arnhem.

Lees meer over: Syncasso Tour du Syncasso
20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
Feedback