Nieuws

Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering

23 mei 2024

Over 3 weken organiseert Syncasso samen met Studiecentrum Kerckebosch het Jaarcongres Schuldenketen. De schuldenketen bestaat uit organisaties die gezamenlijk uitvoering geven aan het voorkomen van problematische schulden, aan verantwoord incasseren en aan het ondersteunen van mensen met problematische schulden. Met dit jaarcongres willen we het werkveld, bewindslieden en politiek inspireren over een geïntegreerde aanpak van de schulden- en invorderingsproblematiek.

Uitgangspunten herziening stelsel civiele invordering

Op 13 juni zullen meerdere sprekers de keten inspireren. Eén van hen is Leendert Klokkenburg MSC, MA, en beleidsmedewerker bij het Ministerie van SZW. Hij neemt ons die dag mee door de uitgangspunten van de verkenning naar de herziening van het stelsel van civiele invordering. Deze wordt in opdracht van de minister voor Rechtsbescherming en de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioen uitgevoerd.

De ambitie van deze verkenning is bijdragen aan dat mensen met schulden minder snel door oplopende kosten in de problemen komen. De scenario’s die de verkenning op gaat leveren worden getoetst op:

  • Doelmatigheid: het stelsel is erop gericht dat een vordering voldaan wordt tegen zo laag mogelijke kosten;
  • Efficiëntie: het stelsel is gericht op een duurzame oplossing van het betaalprobleem, waarbij de stappen gezet kunnen worden die nodig zijn. Deze handelingen dragen niet bij aan ongewenste toename van de schulden;
  • Proportionaliteit: acties zijn redelijk en uitlegbaar, de bijbehorende kosten staan in verhouding tot de hoofdsom;
  • Mensgerichtheid: de oplossing ondersteunt een duurzame oplossing van de betalingsproblematiek, waarbij niemand onder de beslagvrije voet mag uitkomen.

Eerste bevindingen verkenning

Naast het bespreken en verder toelichten van deze uitgangspunten zal Leendert die dag ook de eerste bevindingen van de verkenning delen met het publiek. Wilt u daarbij zijn? Schrijf u dan in. We ontmoeten u graag in Utrecht.

Inschrijven
Feedback