Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland over op KEI

Rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland over op KEI

De rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland (privaatrecht, niet kanton) zijn per 1 september 2017 overgegaan op KEI. Met ingang van die datum is het niet meer mogelijk een procedure bij deze rechtbanken aanhangig te maken met een dagvaarding. Een procedure wordt voortaan aanhangig gemaakt met een procesinleiding, gevolgd door het oproepingsbericht.

Er zijn daarvoor twee mogelijkheden:

1. Oproeping artikel 112 Rv (met name van belang voor de advocatuur)

Bij 112 Rv wordt de procedure eerst aanhangig gemaakt, waarna de kennisgeving volgt. De advocaat maakt een procesinleiding en dient die in bij de griffier. Hiermee is de zaak aanhangig. De griffier verstrekt de advocaat een automatisch gegenereerd oproepingsbericht met daarin een code waarmee de verweerder in kan loggen.

Deze twee documenten kan de verzoeker vormvrij bezorgen bij de verweerder. De verzoeker kan er dus ook voor kiezen om deze twee documenten bij exploot te laten betekenen. Dit levert grote voordelen op, want alleen als er is gekozen voor het exploot kan er bij niet-verschijning verstek worden verleend.

2. Oproeping artikel 113 Rv (ook van belang voor niet-kantonzaken)

Bij 113 Rv vindt eerst de kennisgeving plaats, waarna de procedure aanhangig wordt gemaakt. Het voordeel hiervan is dat er eerst een check plaats vindt in de BRP/VISH/DBR databases voordat het griffierecht verschuldigd is.

De 113 Rv variant kan alleen bij deurwaardersexploot. Deze variant lijkt het meest op de dagvaarding. Wij integreren het oproepingsbericht (waar wij ook verantwoordelijk voor zijn) en de procesinleiding. De code waarmee de verweerder in kan loggen vermelden we in het oproepingsbericht. Het exploot bestaat (net zoals nu de dagvaarding) uit één geïntegreerd model met daarin procesinleiding, oproepingsbericht en betekeningsrelaas.