Nieuws

“Hoe stellen we vast dat er sprake is van problematische schulden”

20 juni 2023

 

Vorig jaar organiseerden we voor het eerst samen met opleidingsinstituut Kerckebosch het Jaarcongres Schuldenketen. Een diverse verzameling van (wetenschappelijke) experts deelden tijdens dit congres hun visie over een integrale schulddienstverleningsketen waarin invordering en schuldhulpverlening elkaar aanvullen en versterken om schulden op te lossen en problematische schulden te voorkomen.

Dit jaar organiseren we hier samen met Kerckebosch een vervolg op. Op donderdag 22 juni geven verschillende (wetenschappelijke) experts hun visie op ‘Inzicht in gedrag & Doorontwikkelen van de schuldenketen’. In dit artikel kijken we terug naar vorig jaar en vragen we de sprekers van toen, te reageren op stellingen van hun collega-sprekers.

Stelling:
“Hoe stellen we vast dat er sprake is van problematische schulden?”
Michaël Brouwer

Een totaalbeeld van de problematische schulden is er helaas niet. We zien maar een stukje van de problemen en vaak is wat we nog niet zien erger. Daar moeten we als keten op acteren. Zo’n totaaloverzicht is nodig, daarover is er binnen de keten geen discussie. Maar tegelijkertijd staan we daar tegenstrijdig in. Informatie weggeven om iemand anders zijn werk beter te laten doen is kennelijk heel ingewikkeld. Informatie krijgen, ja graag. Informatie delen, niet echt.

André Moerman

Het wetsvoorstel stroomlijning keten derdenbeslag gaat over een betere gegevensuitwisseling tussen partijen die beslag mogen leggen. Dat is het begin van beter in beeld krijgen of er problematische schulden zijn. Maar je hebt een totaalplaatje nodig. Schuldregelen zou eigenlijk automatisch moeten gaan lopen. De huidige verbetervoorstellen gaan voorbij aan het bereiken en bewegen van de totale groep huishoudens met problematische schulden. Het beste is om bij de bron te beginnen, bij de start van de invordering. We zijn nog op zoek naar het grote systeem, maar het wetsvoorstel biedt in ieder geval een oplossing voor de AVG-problematiek. Onderdeel van dat grote systeem is dat je automatisch wordt aangemeld voor een schuldenregeling en schuldhulpverlening als sprake is van (beginnende) problematische schulden. Dat brengt ook met zich mee dat de debiteur actief benaderd wordt om begeleiding en uiteindelijk een schone lei te krijgen.

Nick Huls

Daar kunnen de banken een belangrijke rol in spelen. Die kunnen in een vroeg stadium voorspellen dat er schulden ontstaan. Met data-analyse of als mensen contant geld met een creditcard opnemen bijvoorbeeld. De vraag is vervolgens hoe we mensen in beweging kunnen krijgen om schuldhulp te vragen. Dat wordt urgenter omdat de energiecrisis nog veel meer huishoudens in de problemen gaat brengen. Maar de toeslagenaffaire heeft laten zien met welke hardheid en discriminatie de overheid met haar burgers omgaat. In het schuldendomein is er vanwege schaamte en stress nog meer argwaan om de overheid om hulp te vragen. Ik denk dat andere instanties, specifiek de banken, op basis van hun analyses burgers met schuldproblemen moeten activeren en ondersteunen om hulp te zoeken. Maar tegelijkertijd moeten we uitkijken dat het geen ‘Big Brother is watching you’ wordt.

Schrijf u in voor het komende congres op 22 juni aanstaande

Op donderdag 22 juni is het volgende Jaarcongres Schuldenketen. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.schuldenketencongres.nl. Daar kunt u zich ook online inschrijven om deel te nemen.

Jaarcongres Schuldenketen

U kunt alle artikelen in deze reeks in ons nieuwsarchief terugvinden.

Feedback