Nieuws

“Er is geen keten, wel een gebroken ketting van ‘subsystemen’ die los van elkaar staan.”

13 juni 2023

 

Vorig jaar organiseerden we voor het eerst samen met opleidingsinstituut Kerckebosch het Jaarcongres Schuldenketen. Een diverse verzameling van (wetenschappelijke) experts deelden tijdens dit congres hun visie over een integrale schulddienstverleningsketen waarin invordering en schuldhulpverlening elkaar aanvullen en versterken om schulden op te lossen en problematische schulden te voorkomen.

Dit jaar organiseren we samen met Kerckebosch een vervolg op dit congres. Op donderdag 22 juni geven verschillende (wetenschappelijke) experts hun visie op ‘Inzicht in gedrag & Doorontwikkelen van de schuldenketen’. In dit artikel kijken we terug naar vorig jaar en vragen we de sprekers van toen, te reageren op stellingen van hun collega-sprekers. Deze keer reageren André Moerman en Manda Broekhuis op de stelling van Nick Huls, Emeritus-hoogleraar Rechtssociologie.

Stelling III – Nick Huls
“Er is geen keten, wel een gebroken ketting van ‘subsystemen’ die los van elkaar staan.”

Nick: Ik geloof niet dat de oplossing te vinden is in het aanstellen van nieuwe functionarissen zoals een ketenregisseur. Incasso en Schuldhulpverlening op elkaar aansluiten is een hele toer. Het is al een heel druk beleidsterrein. Een centrale schuldendatabase spreekt mij veel meer aan. In 2020 is er al een initiatief voor een Landelijk Betalingsachterstanden Platform geweest, dat jammer genoeg geen vervolg heeft gekregen. Misschien is de tijd nu wel rijp voor een combinatie van Schuldenknooppunt, Schuldenwijzer en de Nederlandse Schuldhulp Route om een wettelijk goed geregelde oplossing te ontwikkelen. Met goede mogelijkheden om een onjuiste registratie aan te passen en de rechtsbescherming die bij de privacywetgeving past.

André Moerman

Deels mee eens. De wens en de wil is er echt wel in de schulddienstverleningsketen. Maar financiering speelt daar een belangrijke rol in. VISH is daar een goed voorbeeld van. Gemeenten zien een risico dat daar verkeerd gebruik van wordt gemaakt voor beslaglegging. Naast de financiering van de keten speelt wantrouwen ook een belangrijke rol. Een centrale schuldendatabase zou heel goed werken, maar klinkt wel heel ambitieus. Beter inzichtelijk krijgen van de schulden is echt wel nodig. Dat is noodzakelijk voor een betere coördinatie en afstemming. Waardoor je veel eerder op een andere manier gaat innen. Een ketenregisseur klinkt als iets wat niet geaccepteerd zal worden.

Manda Broekhuis

Vanuit het aanbod gezien, ben ik het met Nick eens. Er wordt niet van schakel naar schakel samengewerkt en over een keten heen gecoördineerd. Maar vanuit het perspectief van de schuldenaar wordt dat anders gezien. Die ervaart het als automatisch van het ene naar het andere subsysteem overgezet te worden. De klant kan niet kiezen of en wanneer hij van het ene naar het andere subsysteem gaat. Dat levert een haperend, hortend en stotend proces op.

Met een centrale database is er meer zicht op de omvang van de problematiek. In totaliteit en op klantniveau. Maar de inspanning zou er op gericht moeten zijn dat mensen niet instromen in de schuldenproblematiek. Actief contact opnemen en diagnostiek doen. De juiste competenties zijn daarvoor essentieel. En voldoende capaciteit om zo vroeg mogelijk in het traject te zorgen dat erger wordt voorkomen. Dat betekent waarschijnlijk dat capaciteit meer naar voren in de keten moet worden verschoven. Analoog aan zorgprocessen in de zorg. Daar is die beweging al twintig jaar geleden gestart en is er meer capaciteit ingezet voor zo vroeg en goed mogelijke diagnostiek.

Schrijf u in voor het komende congres op 22 juni aanstaande

Op donderdag 22 juni is het volgende Jaarcongres Schuldenketen. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.schuldenketencongres.nl. Daar kunt u zich ook online inschrijven om deel te nemen.

Jaarcongres Schuldenketen

In het volgende artikel wordt de stelling van prof. dr. Nadja Jungmann “Er moeten sturende kwaliteitsnormen komen voor alle uitvoerende partijen” besproken. U kunt alle artikelen in deze reeks in ons nieuwsarchief terugvinden.

Feedback