Nieuws

Elke deur die opent is een nieuw verhaal:
dat is het mooie van het Gerechtsdeur-
waardersambt

22 februari 2024

 

Elke keer dat ik aanbel en er een voordeur gaat open is het een uniek gesprek. De bewoner vraagt zich af wie er aanbelt en ik ben benieuwd wie de deur opent en hoe het gesprek zal gaan. Voor mij is dat juist het leuke, uitdagende en afwisselende van het gerechtsdeurwaardersambt. Telkens verschillende mensen en verschillende gesprekken en verhalen.

Voorafgaand aan het huisbezoek

Voor die druk op de deurbel hebben we al verschillende keren contact gezocht om tot een oplossing te komen voor de betalingsachterstand. Als dat niet is gelukt onderzoeken we of we gaan dagvaarden. Dit doen we onder andere met onze eigen ontwikkelde voorspelmodellen. Ook voeren we een aantal check uit. We kijken in het Digitaal Beslagregister, het bewind- en curateleregister en controleren of schuldhulp is ingeschakeld via VISH. Daarnaast checken we de adresgegevens in de Basisregistratie Personen (voorheen het bevolkingsregister).

Aanbellen

Ik rijd naar het woonhuis en bel aan. Tegelijkertijd kijk ik naar de woning. Is er een naambordje, is de postbus vol? Allemaal informatie die ik meeneem in het gesprek dat ik ga voeren wanneer de deur opengaat. Ik start met aan te geven dat ik voor Jan Jansen kom. Bent u Jan Jansen vraag ik? Als het antwoord bevestigend is stel ik mezelf voor als Paul Otter, gerechtsdeurwaarder en vertel dat ik met een dagvaarding van bijvoorbeeld de zorgverzekeraar kom.

Aftasten

Daarmee begint het aftasten en zoeken naar de juiste toon van het gesprek: wat werkt het beste voor Jan? Elke keer weer is dat anders en een nieuwe start. Elk gesprek start open, onderzoekend en met een respectvolle houding.

Als eerste vraag ik of Jan van de schuld van de zorgverzekeraar wist. Als Jan zenuwachtig of emotioneel wordt probeer ik hem gerust te stellen. Eerste de emotie eruit en dan pas naar de inhoud. Want als Jan zenuwachtig is dan blijft er van mijn gesprek weinig hangen.

Persoonlijk

Hoe het gesprek hierna verloopt is afhankelijk van de antwoorden en reacties van Jan. Mijn taak is begrijpelijk informeren en duidelijk te maken dat actie ondernemen noodzakelijk is om een oplossing te vinden. Soms gaat een gesprek beter als ik informeler en wat losser ben. Belangrijk daarbij is dat ik constant bij mijzelf toets of het gesprek op de manier wordt gevoerd die het best past bij de persoon die ik voor mij heb staan.

Druk op de ketel

Informeren kan ook betekenen dat ik aangeef dat er kosten bijkomen als er niets gebeurt. Bijvoorbeeld van de rechtszitting. Dat is niet leuk om horen voor Jan maar wel nodig om een eerlijk beeld van gevolgen van niets doen te schetsen. Daarom probeer ik ook een afspraak met Jan te maken over wat hij gaat doen en wanneer. Die afspraken met Jan vat ik samen en ik vraag of alles duidelijk is. Zijn er nog vragen?

Waardevol

Tijdens het bezoek probeer ik zoveel mogelijk concrete afspraken te maken om schulden op te lossen. Ook als Jan problematische schulden heeft. Dan informeer ik Jan over de mogelijkheden van schuldhulp en motiveer ik hem om daar gebruik van te maken. Dat is zowel voor Jan, de schuldeiser als voor ons dan de beste oplossing.

Paul Otter is design researcher en gerechtsdeurwaarder. In het SyncassoLab onderzoekt hij hoe schulden beter kunnen worden opgelost. In de praktijk doet hij dat bij de voordeur. Op beleidsniveau door het gesprek aan te gaan met alle belanghebbenden over schulden, op zoek naar oplossingen. Paul blogt regelmatig over actuele zaken.

Feedback