Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Deurwaarders Syncasso helpen bij het actief aanbieden van maatschappelijke hulp

Deurwaarders Syncasso helpen bij het actief aanbieden van maatschappelijke hulp

Onze deurwaarders komen bij hun huisbezoeken regelmatig burgers tegen die problemen ervaren op meerdere leefgebieden. Als maatschappelijk betrokken gerechtsdeurwaarder wil Syncasso deze burgers, met hun toestemming, aanmelden bij de maatschappelijke dienstverlening om hulp te bieden. Samen met de gemeente Amsterdam organiseren we een pilot om te onderzoeken hoe we dat het beste kunnen doen.

Signaleren en maatschappelijke hulp inschakelen

In samenwerking met CJIB/CAK worden schuldenaren die bij het CAK zijn aangemeld voor de regeling wanbetalers zorgpremie bij een huisbezoek gevraagd of ze hulp willen krijgen bij het oplossen van hun problemen. En of Syncasso hun (schriftelijke) toestemming krijgt om dat actief te melden bij de gemeente Amsterdam. Hiervoor is een begrijpelijk formulier ontwikkeld dat met afbeeldingen ondersteunt uitlegt waar de schuldenaar voor tekent.

Snel contact met de gemeente Amsterdam

Binnen 48 uur wordt de melding opgepakt door de gemeente Amsterdam, die binnen vijf werkdagen telefonisch in contact tracht te komen met de hulpvrager. Binnen 14 dagen na de melding wordt een persoonlijk gesprek gevoerd, bij de hulpvrager thuis of op kantoor. Vervolgens brengt de gemeente Amsterdam de problematiek in kaart en probeert een betalingsregeling te realiseren met de schuldeisers. Gedurende dit proces pauzeert Syncasso de incasso-activiteiten en informeert de opdrachtgever hierover.

Hulp brengen in plaats van (tevergeefs) wachten tot daarom gevraagd wordt

Syncasso heeft eerder met Kredietbank Nederland onderzoek gedaan waarom mensen met financiele problemen zelf geen contact zoeken met de Schuldhulpverlening of de Deurwaarder. Of daar veel te lang mee wachten. Daar zijn verschillende oorzaken voor gevonden, waaronder schaamte en misplaatst optimisme dat het probleem zich zelf wel oplost.

Feit blijft dat hulp vaak te laat, of veel te weinig gezocht wordt. Waardoor de problemen zich kunnen opstapelen. Met deze pilot wordt onderzocht of het actief brengen van hulp hier verbetering in brengt. Elk kwartaal wordt samen met de gemeente geƫvalueerd hoe de pilot zich ontwikkelt en welke resultaten dit oplevert. Hiermee kunnen zowel de Gemeente Amsterdam als Syncasso verbeterpunten over de samenwerking bespreekbaar maken.