Nieuws

De behandeling van achterstanden wordt één klantreis

09 januari 2024

 

Joop Tromp – CFO en partner bij Syncasso. Verantwoordelijk voor het financiële beleid van de organisatie, budgettering & controlling en de business cases van onze opdrachtgevers.

Wat is er in jouw aandachtsgebied de afgelopen jaren veranderd?

Reputatie(bescherming) is een primair onderdeel van onze dienstverlening geworden. De manier waarop tegen schulden aangekeken wordt is de afgelopen jaren veranderd. Bescherming van de debiteurklant staat nu voorop in de behandeling van vorderingen. Daarbij is de invloed van sociale media (nog) sterker geworden. Die combinatie zorgt ervoor dat kritiek op de behandeling van een vordering – terecht of onterecht – een grote impact kan hebben op de reputatie van de betrokken opdrachtgever (en Syncasso). Kritiek voorkom je allereerst door een heel zorgvuldige behandeling. We besteden daar veel aandacht aan in de opleiding en training van onze teams. Met audits en incassocoaches borgen we daarnaast de Care-component in onze behandeling. Snel reageren op kritiek of klachten over onze behandeling is net zo belangrijk voor reputatiebescherming.  Daarvoor hebben we Webcare waarmee we sociale media monitoren en meteen reageren als er iets over onze opdrachtgevers of Syncasso gepubliceerd wordt. We gaan daarover eerlijk in gesprek en als dat nodig is om zaken recht te zetten zorgen we met verbeterprogramma’s dat herhaling wordt voorkomen.

Inzicht op basis van data is een andere belangrijke ontwikkeling die zowel voor onze eigen organisatie als onze opdrachtgevers steeds belangrijker geworden is. Wij gebruiken data als basis voor het behandelplan van elke vordering. Voor opdrachtgevers is inzicht in, en controle op de data die wij gebruiken de manier om aan te tonen dat ze ‘in control’ zijn van de processen die ze uitbesteed hebben. Toezichthouders leggen de verantwoordelijkheid voor onze behandeling bij de opdrachtgevers vanuit regelgeving of zorgplicht. Dat vraagt van onze organisatie dat we ze informeren en ondersteunen om aan te tonen dat die ‘grip’ op onze behandeling honderd procent in orde is.

Wat zie je als de belangrijkste ontwikkelingen voor de toekomst?

Voor de debiteurklant gaat de behandeling van een betalingsachterstand één klantreis worden. Van A tot Z zijn alle administraties daarop aangesloten. Het moet voor de debiteurklant niet meer uitmaken waar hij/zij voor kiest, de informatie is real time beschikbaar en consistent. Dat zorgt ervoor dat je bijvoorbeeld een betalingsregeling kunt treffen met de opdrachtgever over een vordering die al bij Syncasso in behandeling is. Dat neemt denk ik een heleboel onduidelijkheid en stress weg bij de debiteurklant. Omdat alle informatie real time gedeeld wordt via webservices (API) is elke mutatie meteen verwerkt in de verschillende platforms waarmee de debiteurklant over de vordering kan communiceren.

Ik verwacht dat PSD2 de komende tijd meer en vaker wordt aangeboden en gebruikt. Als de toegevoegde waarde voor de gebruiker helder is – en de toepassing vertrouwd wordt – gaat dat echt gebeuren. Kijk hoe snel Apple Pay geaccepteerd is, die ontwikkeling zagen we ook niet aankomen. Eigenlijk overal waar je veel informatie moet delen en invullen, heeft PSD2 toegevoegde waarde. Als het geen last, maar alleen voordeel oplevert, zie ik het gebruik van PSD2 snel ontwikkelen.

Het takenpakket van de Gerechtsdeurwaarder verschuift van incasso naar het voorkomen van schulden. Hoe gaan we daar bij Syncasso mee om?

Daar zijn we al volop mee bezig. Voor zover de regelgeving dat toestaat informeren we andere ketenpartners als we uit onze data-analyses en voorspelmodellen zien dat het risico op problematische schulden toeneemt. Onze inspanning richt zich erop om debiteurklanten weer goed op het spoor te zetten en duurzaam betaalgedrag te ondersteunen. Dat doen we samen met onze ketenpartners om oplossingen te bieden om herhaling in de toekomst te voorkomen.

Feedback