Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Compendium beslag- en executierecht essentieel voor vernieuwing en verbetering

Compendium beslag- en executierecht essentieel voor vernieuwing en verbetering

Gerechtsdeurwaarders werken binnen de kaders van het beslag- en executierecht om zo nodig de uitvoering van een vonnis af te kunnen dwingen. Dat doen ze op basis van wetgeving die in de vorige eeuw tot stand is gekomen en hard aan vernieuwing toe is. Een voorontwerp voor het wetsvoorstel om tot vernieuwing te komen is in consultatie gegaan. Het vernieuwend en verbeterend gehalte daarvan is teleurstellend. Sjef van der Putten van Vurich en Marc van Zanten van CMS hebben de kennis en ervaring gemobiliseerd van meer dan 70 gerechtsdeurwaarders, wetenschappers, advocaten en vertegenwoordigers uit het sociale domein om input te leveren voor de nieuwe wetgeving. Dat heeft geresulteerd in het compendium Beslag en Executierecht dat komende donderdag 11 oktober in de Glazen Zaal in Den Haag gepresenteerd wordt.

Aandacht voor executiecommunicatie hoognodig

Syncasso is gevraagd om een bijdrage voor het compendium te schrijven over de communicatie rondom beslagmaatregelen. Dat resulteerde in het hoofdstuk ‘Moderniseer ook de executiecommunicatie. Noodzakelijk vanuit wettelijk en maatschappelijk perspectief’ dat in samenwerking met dr. Martijn Keizer en prof. dr. Jaap Wieringa van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) door Dick Kruiswijk geschreven is. De modernisering van het beslag- en executierecht mag zich niet beperken tot aanpassingen van de wettekst. Ook de communicatie die daarbij wordt gebruikt richting justitiabelen moet verbeterd worden. De huidige communicatie kenmerkt zich door archaïsch en juridisch taalgebruik. Het medium is een analoog exploot zonder vormgeving en visualisering in functie van de communicatie. Voor een leek is het in (te) veel gevallen een ontoegankelijk en onbegrijpelijk document. Het document voorziet daardoor niet in de informatiebehoefte die het wettelijk gezien moet vervullen.