Nieuws

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

04 juni 2024

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen. Dat is exact wat we gaan bespreken tijdens het jaarcongres Schuldenketen aanstaande donderdag 13 juni.

Een van de sprekers die dag is vitaliteitskundige Chi Lueng Chiu. Hij neemt ons mee in de vitaliteitskunde aan de hand van het begrip Homo Collaboratus, de samenwerkende mens. En gaat het met ons hebben over het Latijnse woord emovere, wat ‘in beweging zetten’ betekent. Dit leidt tot keuzes en gedrag. Sommige van deze keuzes leiden tot floreren en andere tot zelfsabotage. Wat verklaart nu deze keuzes en het gedrag? Wat is het onderliggende mechanisme? Chi heeft deze theorie bestudeert en vertelt ons er op 13 juni alles over. Het is een inspirerend verhaal dat al bij velen kwartjes heeft laten vallen. Want het verhaal legt een diepe drijfveer bloot, namelijk dat we allemaal leven om samen te werken.

Wilt u hier ook bij zijn? Schrijf u dan in. Dan zien we u op 13 juni in Utrecht.

Inschrijven

 

Feedback