Nieuws

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

30 mei 2024

De overheid verwacht dat burgers (zelf)redzaam zijn op veel sociale gebieden waaronder hun persoonlijke financiën. Tegelijkertijd zien we het aantal mensen dat bij herhaling een betalingsachterstand heeft toenemen. En zien we hoe relatief kleine betalingsachterstanden snel kunnen oplopen en zich ontwikkelen tot problematische schulden. Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Financieel welzijn 18plussers

Jongvolwassenen hebben vaker dan andere leeftijdsgroepen te maken met betalingsachterstanden. Incassobureaus en deurwaarders zien ook een toename in debiteurklanten tussen de 18-25 jaar. Recent onderzoek onder HBO-studenten laat zien dat bijna de helft van hen (vaak) met financiële zorgen kampt. Tijdens het Jaarcongres Schuldenketen vertelt Dr. Anna Custers, Lector Armoede Interventies bij de HVA ons meer hoe dit kan. Voorafgaand beantwoordt ze voor ons alvast de volgende 2 vragen.

Kun je wat meer vertellen over deze ontwikkeling?

Uit onderzoek blijkt dat één op de vijf studenten kampt met betalingsachterstanden, waarvan de meest voorkomende achterstand bestelling op krediet of afbetaling is. Van hen gaf 9 procent aan één of meerdere aanmaningen van incassobureaus te ontvangen, en 2 procent heeft contact met een deurwaarder. Er is dus een (weliswaar kleine) groep studenten die echt serieuze financiële problemen heeft. Bijna de helft van de studenten heeft (heel) vaak geldzorgen, en meer dan een kwart was de afgelopen maanden een keer blut. Het valt op dat veel studenten werken naast hun studie: acht op de tien studenten combineren studie met werk, gemiddeld twee volle werkdagen per week. Dit is soms noodzakelijk om rond te kunnen komen of hun studie te kunnen betalen. De meesten wonen nog thuis, vooral eerstejaars, en dragen dus nog niet de volledige lasten van op zichzelf wonen.

Hoe kunnen we deze kwetsbare groep helpen?

De studenten geven aan dat hun geldzorgen negatieve invloed hebben op hun privéleven en regelmatig ook op hun studie. Ze maken zich zorgen over duurder wordende boodschappen en vaste lasten. Veel studenten ontvangen financiële hulp uit hun omgeving, maar een deel moet het zonder stellen en heeft soms ook geen eigen buffer of sociaal vangnet in het geval van nood. Zij zijn financieel kwetsbaar.

Tijdens je lezing op het congres zet je uiteen wat er nodig is om deze groep weer financieel gezond te krijgen. Daar zijn we heel benieuwd naar. Kun je hier alvast een tipje van de sluier op lichten?

Daar gaan we het publiek zelf – de schuldenketen – bij betrekken. Tijdens het congres gaan we namelijk oplossingen crowd-sourcen, om jongeren duurzaam betalend te krijgen. Met het doel om de ideeën ook echt uit te voeren naderhand. Dus neem je kennis en inspiratie mee!

We kijken uit naar de lezing van Anna Custers op 13 juni aanstaande om 13.55 uur tijdens het Jaarcongres Schuldenketen. Komt u ook? Schrijf u vandaag nog in en dan ontmoeten we elkaar in Utrecht!

Inschrijven
Feedback