WIK

Wet Incassokosten

Per 1 juli 2012 geldt de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (ook wel Wet Incassokosten of WIK). In deze wet staat precies beschreven hoeveel incassokosten de schuldeiser in rekening mag brengen. Daarbij wordt gekeken naar de hoogte van het bedrag dat u moet betalen, de zogenaamde staffel.

De incassokosten volgens de WIK-staffel zijn maximumbedragen. Betaalt u binnen 14 dagen een deel van het bedrag uit de kosteloze aanmaning? Dan, betaalt u alleen over het restant incassokosten.

Maximering van de incassokosten

De hoogte van de incassokosten is afhankelijk van de hoogte van de schuld. Dit is wettelijk geregeld in een staffel.

WIK calculator

De hoogte van de incassokosten is wettelijk geregeld in een staffel. Vul hier het bedrag in en bereken direct de incassokosten per vordering.

Incassokosten

Totaal incassokosten ex BTW:
Totaal incassokosten incl 21% BTW:
Feedback

Vanaf vrijdag 12 juli zijn er valse aanmaningen via sms verzonden. Een voorbeeld van zo’n sms tekst ziet u hieronder. Het ziet er uit alsof het van onze organisatie afkomstig is. Dat is niet het geval.

<voornaam>. U heeft één of meerdere dossiers bij ons waarbij de betaling ontbreekt. Neem contact met ons op om boetes te voorkomen. ID:NL5840077

085-888 …………

Deze sms is niet door onze organisatie verzonden! Het 085- telefoonnummer is ook niet van ons.

U kunt de e-mail met de inhoud van de sms ter verificatie sturen aan communicatie@syncasso.nl. Wij zullen u dan zo snel mogelijk bevestigen dat het om een valse dan wel een echte sms van onze organisatie gaat.