Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Vrij te laten bedrag (Vtlb)

Vrij te laten bedrag (Vtlb)

Vtlb is de afkorting van ‘vrij te laten bedrag’. Het Vrij te laten bedrag is het bedrag dat u tijdens een schuldregeling over houdt om van te leven. Die methode wordt ook gebruikt in de wettelijke schuldsaneringsregeling, de WSNP.

In de methode is bepaald dat het Vtlb ongeveer 95% van de voor u geldende bijstandsnorm is. Bij het bepalen van het Vtlb wordt rekening gehouden met inkomen uit werk, bijzondere omstandigheden en bijzondere kosten. Het Vtlb kan hierdoor meestal worden verhoogd. Al het inkomen boven het vrij te laten bedrag wordt overgemaakt naar een boedelrekening die de bewindvoerder beheert.

Een Vtlb berekening kan ook worden gebruikt om te berekenen wat uw aflossingscapaciteit is om “restschulden” die na (gedwongen) verkoop van een onroerende zaak verschuldigd blijven. Of om een afbetalingsregeling voor andere (hoge) vorderingen in te richten.

Berekenen Vtlb

U kunt uw maximale aflossingscapaciteit ook zelf berekenen op basis van de Vtlb. De rechtbanken en bureau WSNP hebben hiervoor een calculator ontwikkeld. Klik HIER voor meer informatie over de Vtlb en/of om de Vtlb kostencalculator te downloaden.