Toegankelijkheidsverklaring

Een duidelijke website voor iedereen

Syncasso Nederland B.V. streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.syncasso.nl.

  • hoofddomein: www.syncasso.nl
  • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website: niet van toepassing

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Syncasso Nederland B.V. verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website www.syncasso.nl te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Syncasso Nederland B.V. is gevorderd met de toegankelijkheid van www.syncasso.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 16-04-2024 getekend voor ‘gezien en akkoord’ door een tekenbevoegd functionaris van Syncasso Nederland B.V.. Functie: Manager Klant & Markt.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 16-04-2024.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via communicatie@syncasso.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw verzoek of klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Status toegankelijkheidslabel van www.syncasso.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Feedback