Saldo opgave brief ontvangen?

Saldo opgave brief ontvangen?

U kunt een saldo opgave in uw Berichteninbox of per post van de Rabobank ontvangen. Dit is een overzicht van uw openstaande schuld per einde van het jaar. De openstaande schuld bestaat uit de hoofdsom, rente en kosten minus de aflossingen. Deze informatie kunt u gebruiken voor uw administratie en bij het invullen van uw belastingaangifte.

Wanneer u geen brief heeft ontvangen en deze wel wil ontvangen kunt u contact opnemen met de Rabobank. Voor een actueel overzicht van uw schuld kunt u inloggen uw persoonlijke online pagina via Mijn Dossier.

Mijn Dossier
Feedback

Vanaf vrijdag 12 juli zijn er valse aanmaningen via sms verzonden. Een voorbeeld van zo’n sms tekst ziet u hieronder. Het ziet er uit alsof het van onze organisatie afkomstig is. Dat is niet het geval.

<voornaam>. U heeft één of meerdere dossiers bij ons waarbij de betaling ontbreekt. Neem contact met ons op om boetes te voorkomen. ID:NL5840077

085-888 …………

Deze sms is niet door onze organisatie verzonden! Het 085- telefoonnummer is ook niet van ons.

U kunt de e-mail met de inhoud van de sms ter verificatie sturen aan communicatie@syncasso.nl. Wij zullen u dan zo snel mogelijk bevestigen dat het om een valse dan wel een echte sms van onze organisatie gaat.