Nieuws

Geregistreerde Schuld Regeling

16 november 2021
Interview met Paul Otter (Syncasso)

Op initiatief van Paul Otter van Syncasso is in samenwerking met een ervaringsdeskundige van Movisie en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen het idee uitgewerkt om met één loonbeslag meer schulden op te lossen. Onnodige kosten die de betaalcapaciteit verder aantasten, escalatie en stress voor de burger met schulden worden hierdoor voorkomen. We hebben een ervaringsdeskundige, een financieel ethicus, een aantal opdrachtgevers, een gerechtsdeurwaarder en een landelijke politicus gevraagd om het voorstel vanuit hun gezichtspunt te belichten. In dit interview stellen we vier vragen aan Paul Otter, gerechtsdeurwaarder en CSR-directeur bij Syncasso, over de Geregistreerde Schuld Regeling vanuit het gezichtspunt van de gerechtsdeurwaarder.

De Geregistreerde Schuld Regeling levert aan de ene kant veel werk op voor de Gerechtsdeurwaarder, maar kannibaliseert ook op het aantal beslagen dat gelegd gaat worden. Is dit wel een duurzame oplossing vanuit Gerechtsdeurwaarder perspectief?

Uiteindelijk gaat het over duurzame maatschappelijke waarde. Te verwachten is dat de GSR inderdaad minder loonbeslagen gaat opleveren, maar daartegenover staat dat er meer schulden worden opgelost. De Geregistreerde Schuld Regeling biedt een realistisch alternatief waar iedereen bij gebaat is. En ja, dat zal waarschijnlijk kannibaliseren op het aantal derdenbeslagen. Daar tegenover staat dat de ontvangsten van de Geregistreerde Schuld Regelingen verdeeld zullen moeten worden door de deurwaarder.

Waarom kwalificeert juist de Gerechtsdeurwaarder om uitvoering te geven aan de Geregistreerde Schuld Regeling? Zou de Schuldhulpverlening dat niet beter kunnen doen?

De Gerechtsdeurwaarder is bij uitstek geschikt om de verdeling van de beschikbare betaalcapaciteit te doen. Ze hebben de automatisering, de regels en het toezicht dat nodig is op dergelijke handelingen. Dat is ook in lijn van de huidige wetgeving: de coördinerend deurwaarder ontvangt en verdeelt daar de betaalcapaciteit als er meerdere beslagen op de inkomsten zijn gelegd.

Hoe denk je dat opdrachtgevers/schuldeisers zullen reageren op de Geregistreerde Schuld Regeling? Wat zijn de mogelijke tegenwerpingen?

Er is geopperd dat de schuldeiser die het eerste beslag heeft gelegd benadeeld kan worden. Omdat de executiekosten preferent zijn, worden die bij voorrang betaald uit de ontvangsten. Door de Geregistreerde Schuld Regeling ontvangt ook de eerste beslaglegger meer dan het geval zou zijn als er meerdere beslagen zijn gelegd. Want dan zijn er meer executiekosten. Met de GSR zijn per saldo de kosten lager, waardoor de schuldeisers meer ontvangen. En er minder kosten zijn voor de debiteurklant.

Zouden er verplichtingen aan Geregistreerde Schuld Regeling moeten worden verbonden? Bijvoorbeeld het accepteren van schuldhulpverlening? Of verplicht meewerken door schuldeisers?

De verplichting om debiteurklanten te informeren over de mogelijkheden van schuldhulp, lijkt mij een goede zaak. Bij het aanbieden van een Geregistreerde Schuld Regeling kunnen we tegelijkertijd goede informatie over schuldhulp aanbieden.  Als we bij de dagvaarding de GSR meteen als een verstandig alternatief aanbieden en de voordelen duidelijk maken, denk ik dat daar in veel gevallen voor gekozen zal worden. Ik verwacht dat de wetgever dat als verplichting zal opnemen bij de wetgeving die nodig is voor de Geregistreerde Schuld Regeling.

Het whitepaper over de Geregistreerde Schuld Regeling kunt u hier downloaden. Reageren op dit interview? Stuur een e-mail naar communicatie@syncasso.nl

Gerelateerde nieuwsberichten

20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
28 mei 2024

Agressie is soms een kans

Agressie komen we gelukkig weinig tegen in onze dagelijkse werkzaamheden. Afgezet tegen het aantal contactmomenten die we jaarlijks hebben met debiteurklanten is het aantal agressiemeldingen verwaarloosbaar. Om de kans op een agressie incident zo klein mogelijk te maken registreren we alle vormen van agressie en volgen we trainingen om een agressieve situatie te de-escaleren.

Lees meer over: Agressie is soms een kans
23 mei 2024

Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering

Over 3 weken organiseert Syncasso samen met Studiecentrum Kerckebosch het Jaarcongres Schuldenketen. De schuldenketen bestaat uit organisaties die gezamenlijk uitvoering geven aan het voorkomen van problematische schulden, aan verantwoord incasseren en aan het ondersteunen van mensen met problematische schulden.

Lees meer over: Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering
16 mei 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Chiel Faber, data-analist bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
15 mei 2024

Syncasso trapt Tour du Syncasso af!

Bij Syncasso hechten we veel waarde aan het welzijn van iedereen. Onze collega's stimuleren én motiveren mensen met betalingsachterstanden naar financieel gezond betaalgedrag. Naast financiële vitaliteit richten we ons ook op de vitaliteit van onze medewerkers. Vitaal sterke medewerkers zorgen voor het realiseren van onze missie: duurzaam incasseren. Maar vitaliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Lees meer over: Syncasso trapt Tour du Syncasso af!
Feedback