Hoe werkt een loonbeslag?

Betaalt uw werknemer zijn of haar rekeningen niet? Dan kan er beslag worden gelegd op een deel van het loon van de werknemer (loonbeslag). U bent als werkgever wettelijk verplicht mee te werken aan dit loonbeslag.

Wat is loonbeslag?

Bij een loonbeslag wordt een deel van het loon van uw werknemer opgeëist om zijn of haar schulden te betalen. U betaalt dat deel van het loon aan Syncasso. Uw werknemer krijgt het deel dat overblijft (de beslagvrije voet). Voor loonbeslag is een zogenaamde ‘executoriale titel’ nodig, bijvoorbeeld een uitspraak van de rechter (vonnis) of een dwangbevel.

Beslagexploot en verklaring derdenbeslag

Als wij beslag leggen op het loon van uw werknemer, dan krijgt u van één van onze deurwaarders een beslagexploot. Dat is een officieel document waarin staat dat wij loonbeslag leggen op het salaris van uw werknemer. Vanaf dat moment moet u het gedeelte van het loon dat onder het loonbeslag valt inhouden. Om te bepalen welk deel u moet inhouden, ontvangt u een formulier ‘verklaring derdenbeslag’. Wij stellen daarin onder ander de volgende vragen:

  • Werkt deze werknemer bij u?
  • Wat is de hoogte van het loon?
  • Welke inhoudingen zijn er?
  • Is er al een loonbeslag?
  • Wat is de aard van het dienstverband?

U moet 2 weken na de datum van het beslag antwoord geven op deze vragen. Tenzij uw werknemer verlenging van deze termijn met twee weken heeft aangevraagd.

Beslagvrije voet

Wij leggen geen beslag op het hele salaris van uw werknemer. Een deel van het loon mag de werknemer houden voor onder meer levensonderhoud en vaste lasten. Dit heet de ‘beslagvrije voet’. U mag uw werknemer niet meer uitbetalen dan de beslagvrije voet.

De beslagvrije voet is minimaal 95% van de bijstandsnorm, inclusief vakantiegeld. Wij gebruiken de informatie uit uw verklaring en die van uw werknemer om de beslagvrije voet te berekenen.

Wanneer stopt het loonbeslag?

Een loonbeslag stopt als uw werknemer de schuld heeft betaald of niet meer bij u werkt. Geef een einde arbeidsovereenkomst zo snel mogelijk aan ons door. Wij laten u weten wanneer het loonbeslag stopt. U mag een loonbeslag niet zelf stoppen.

Opschorting

Het komt ook voor dat een loonbeslag wordt opgeschort. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Het loonbeslag stopt dan niet: het ligt tijdelijk stil. U hoeft de bedragen dan (tijdelijk) niet aan ons af te dragen. U maakt ze gewoon over naar uw werknemer. Wanneer een beslag opgeschort moet worden, laten wij u dat weten. Ook laten wij het u weten als het beslag weer moet lopen.

Beslag door meerdere deurwaarders

Het kan gebeuren dat een werknemer meerdere schulden heeft, bij verschillende schuldeisers. Het is dan mogelijk dat er meerdere keren beslag wordt gelegd op het loon van een medewerker.

De deurwaarder die als eerste beslag heeft gelegd (de coördinerend deurwaarder) is verantwoordelijk voor de vaststelling van de beslagvrije voet. U betaalt alles boven de beslagvrije voet aan deze deurwaarder. De andere deurwaarders verwijst u naar de coördinerend deurwaarder. Deze verdeelt uw afdrachten over alle beslagleggers.

Vragen?

Heeft u verdere vragen over een loonbeslag? Neem dan contact op met het deurwaarderskantoor van wie u de stukken heeft ontvangen. Op de site van de Belastingdienst vindt u ook meer informatie. U kunt bij een beslag door Syncasso ook een e-mail sturen naar ons sturen.

Stuur een e-mail
Schulden hebben

Het hebben van (problematische) schulden heeft impact op mensen. Het resulteert vaak in een of meer van onderstaande kenmerken:

  • Ontkenning
  • Schaamte
  • Verminderd cognitief vermogen
  • Multiproblematiek, zoals ziekte.
Tips voor u als werkgever

Weet als werkgever welke hulp voor mensen met financiële problemen beschikbaar is in uw werkgebied. Denk daarbij aan de Gemeente maar ook aan vrijwilligersorganisaties zoals SchuldHulpMaatje en Geldfit. Dan kunt u uw medewerker daar op wijzen wanneer u in gesprek gaat over zijn of haar situatie.

Daarnaast kunt u terecht bij het Nibud, een onafhankelijk kennis- en adviescentrum op het gebied van huishoudfinanciën. Zij hebben speciale coaches die u in kunt zetten voor werknemers. Met een kortdurend en intensief traject wordt dan een oplossing gezocht voor de financiële situatie van uw werknemer.

Feedback

Vanaf vrijdag 12 juli zijn er valse aanmaningen via sms verzonden. Een voorbeeld van zo’n sms tekst ziet u hieronder. Het ziet er uit alsof het van onze organisatie afkomstig is. Dat is niet het geval.

<voornaam>. U heeft één of meerdere dossiers bij ons waarbij de betaling ontbreekt. Neem contact met ons op om boetes te voorkomen. ID:NL5840077

085-888 …………

Deze sms is niet door onze organisatie verzonden! Het 085- telefoonnummer is ook niet van ons.

U kunt de e-mail met de inhoud van de sms ter verificatie sturen aan communicatie@syncasso.nl. Wij zullen u dan zo snel mogelijk bevestigen dat het om een valse dan wel een echte sms van onze organisatie gaat.