Inzage van persoonsgegevens

Ik wil weten welke persoonsgegevens jullie van mij hebben

U kunt Syncasso vragen om aan te geven of, en welke, persoonsgegevens Syncasso van u verwerkt. Gebruiken wij uw persoonsgegevens? Dan ontvangt u een kopie van deze persoonsgegevens. Dit  gaat via een beveiligde verbinding, kan dat niet, dan krijgt u een pdf van de persoonsgegevens. Om uw vraag te kunnen beantwoorden, moeten wij uw identiteit controleren. Daarom vragen wij u om op één van onze vestigingen langs te komen om uw persoonlijke gegevens samen met één van onze medewerkers te controleren.

Wij doen onze uiterste best uw vraag binnen 1 maand te antwoorden. Als dit niet lukt dan kunnen wij deze termijn met maximaal 2 maanden verlengen.

Wij kunnen besluiten om de persoonsgegevens niet te verstrekken om de rechten of vrijheden van anderen te beschermen. Ook kan Syncasso dit doen als dit nodig is om civielrechtelijke vorderingen te innen.

Vraag hier inzage aan van uw persoonsgegevens

Feedback

Vanaf vrijdag 12 juli zijn er valse aanmaningen via sms verzonden. Een voorbeeld van zo’n sms tekst ziet u hieronder. Het ziet er uit alsof het van onze organisatie afkomstig is. Dat is niet het geval.

<voornaam>. U heeft één of meerdere dossiers bij ons waarbij de betaling ontbreekt. Neem contact met ons op om boetes te voorkomen. ID:NL5840077

085-888 …………

Deze sms is niet door onze organisatie verzonden! Het 085- telefoonnummer is ook niet van ons.

U kunt de e-mail met de inhoud van de sms ter verificatie sturen aan communicatie@syncasso.nl. Wij zullen u dan zo snel mogelijk bevestigen dat het om een valse dan wel een echte sms van onze organisatie gaat.