Verwerking persoonsgegevens

Ik wil de toestemming om  mijn persoonsgegevens te verwerken intrekken

Wanneer de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, dan kunt u deze toestemming altijd intrekken. Volgens de Algemene verordering gegevensbescherming ( AVG) mogen wij uw gegevens verwerken tot het moment dat u geen toestemming meer geeft.

Om uw verzoek te kunnen behandelen, moeten wij uw identiteit controleren. Daarom vragen wij u om op één van onze vestigingen langs te komen om uw persoonlijke gegevens samen met één van onze medewerkers te controleren.

Wij doen onze uiterste best uw vraag binnen één  maand te antwoorden. Als dit niet lukt dan kunnen wij deze termijn met maximaal twee maanden verlengen.

Wij kunnen besluiten om de persoonsgegevens toch te verwerken om de rechten of vrijheden van anderen te beschermen. Ook kan Syncasso dit doen als dit nodig is om civielrechtelijke vorderingen te innen. Uiteraard leggen wij dit dan aan u uit.

Vraag hier om de toestemming in te trekken tot verwerking van uw persoonsgegevens

Feedback

Vanaf vrijdag 12 juli zijn er valse aanmaningen via sms verzonden. Een voorbeeld van zo’n sms tekst ziet u hieronder. Het ziet er uit alsof het van onze organisatie afkomstig is. Dat is niet het geval.

<voornaam>. U heeft één of meerdere dossiers bij ons waarbij de betaling ontbreekt. Neem contact met ons op om boetes te voorkomen. ID:NL5840077

085-888 …………

Deze sms is niet door onze organisatie verzonden! Het 085- telefoonnummer is ook niet van ons.

U kunt de e-mail met de inhoud van de sms ter verificatie sturen aan communicatie@syncasso.nl. Wij zullen u dan zo snel mogelijk bevestigen dat het om een valse dan wel een echte sms van onze organisatie gaat.