Veelgestelde vragen

Filter uw vraag
Gefilterd:
 • Waarom zijn de kosten zo hoog (incassokosten en betekeningskosten)?

  Het CIIB heeft de mogelijkheid om bij het niet tijdig voldoen van de boete, de boete (aanzienlijk) te verhogen. Nadat alle herinneringen door het CJIB zijn verstuur zal het totaal bedrag dat CJIB vordert als hoofdsom (totaal bedrag dat u aan cliënt verschuldigd bent zonder incassokosten/exploot kosten) aan ons uit handen worden gegeven. Over de hoofdsom wordt er wettelijk bepaalde incassokosten berekend. De explootkosten/betekeningskosten hebben betrekking op het feit dat er een deurwaarder bij u is langsgekomen om het dwangbevel aan u te betekenen/bezorgen. Aan dit bezoek zijn exploot kosten verbonden die wettelijk zijn vastgesteld. (Kijk op www. rechtspraak.nl)

 • Waar heeft de vordering betrekking op?

  Op het dwangbevel staat precies vermeld waar de vordering betrekking op heeft.

 • Ik heb bezwaar ingediend bij CIJB

  Het CJIB zelf neem geen bewaar in behandeling. Indien u het destijds niet eens was met de opgelegde boet, heeft ten tijden dat u de boeten ontving binnen 6 weken in bewaar kunnen gaan bij het CVOM (Centrale verwerking Openbaar Ministerie) ze zullen/hebben inhoudelijk gereageerd op uw bezwaar en gezien het feit dat de vordering aan ons uit handen is gegeven uw bezwaar afgewezen.

 • Ik heb al een betalingsregeling bij het CJIB

  Indien u een regeling heeft afgesproken met het CJIB en de vordering is toch aan ons uit handen gegeven dan is de regeling zeer waarschijnlijk niet correct nagekomen waardoor de regeling is vervallen en de vordering aan ons uit handen is gegeven. Ook kan het zijn dat u een regeling bent aangegaan over een andere boete/delict dan waar deze vordering betrekking op heeft. Controleer daarom goed of het CJIB nummer waar de regeling over is afgesproken overeenkomt met het CJIB nummer waar onze vordering betrekking op heeft. Zeer waarschijnlijk betreft het hier aan andere CJIB zaak als aan ons uit handen is gegeven.

 • Ik heb al betaald bij het CIJB

  Indien u reeds betaald heeft, controleer dan goed of de door u gedane betaling ook daadwerkelijk betrekking heeft op de vordering die aan ons uit handen is gegeven. Dit kunt u controleren door na te gaan of uw betaling betrekking heeft hetzelfde CJIB nummer als het CJIB nummer als op ons dwangbevel staat vermeld. Komt het CJIB nummer overeen stuurt u ons dan per omgaande een betaalbewijs toe.

 • Ik heb nooit een dwangbevel ontvangen.

  Het dwangbevel word in eerste instantie per post bezorgd, indien hierop geen tijdige betaling wordt ontvangen door het CJIB zal het CJIB de vordering aan een deurwaarder uit handen geven. Om er zeker van te zijn dat u het dwangbevel door u het dwangbevel ontvangt sturen wij een deurwaarder langs om het dwangbevel aan u te bekekenen/bezorgen. Dit om er voor te zorgen dat u het bericht met zekerheid ontvangt en tijdig kan reageren/betalen op executie/beslag te voorkomen.

 • Waar moet ik nu betalen?

  De adressen en contactgegevens van Syncasso vindt u op deze website onder contact vestigingen.

Toch nog een vraag? Stel je vraag hier.

U kunt ons makkelijk bereiken

Stel uw vraag via e-mail post@syncasso.nl of bel ons via
tel: 088 – 51 51 550.

We zijn op werkdagen telefonisch te bereiken van 8.30 t/m 18.00 uur.

Mail ons

Stel uw vraag via WhatsApp

U kunt tijdens werkdagen van 08.30 t/m 17.00 uur ook met ons whatsappen en u krijgt snel antwoord.

WhatsApp

Stel uw vraag via Videocall

Voor een persoonlijk gesprek kunt u ook met ons videobellen. Klik dan op de onderstaande button en vul uw gegevens in. Wij maken een afspraak met u wanneer u dat het beste uitkomt.

Videobellen

Syncasso
Postbus 6002
1005 EA Amsterdam

Rekeningnummer: NL48 RABO 0300 1039 99
BIC-nummer: RABONL2U

Feedback