Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Het maken van bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens

Het maken van bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, vanwege de specifieke situatie, indien de gegevens worden verwerkt, vanwege:

  • het uitvoeren van een ambtelijke opdracht door Syncasso
  • gerechtvaardigde belangen van Syncasso en haar opdrachtgever met betrekking tot het op juiste wijze uitvoeren van een niet ambtelijke opdracht

Onderdeel van ieder verzoek is het vaststellen van uw identiteit. Wij zullen u na het ontvangen van uw verzoek vragen om op 1 van onze vestigingen langs te komen om uw gegevens samen met één van onze medewerkers te verifiëren.

Syncasso zal proberen u binnen 1 maand nadat uw verzoek compleet is ontvangen, te antwoorden. Als dit niet lukt dan kan Syncasso deze termijn verlengen met maximaal 2 maanden.

Syncasso kan gemotiveerd besluiten om de persoonsgegevens niet te verstrekken, niet aan te passen, niet te verwijderen of niet te verwijderen om de rechten of vrijheden van anderen te beschermen. Ook kan Syncasso dit doen als dit nodig is voor de inning van civielrechtelijke vorderingen.

Ik wil bezwaar maken tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens