Persoonsgegevens

Ik wil de verwerking van mijn persoonsgegevens beperken

U kunt vragen om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

  • u meent dat de persoonsgegevens niet juist zijn
  • de verwerking is onrechtmatig en u wilt niet dat de gegevens verwijderd worden en wil in de plaats daarvan dat gebruik ervan beperkt wordt
  • Syncasso heeft de gegevens niet meer nodig, maar u heeft deze nodig voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering
  • u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking en Syncasso heeft nog niet gereageerd

Om uw vraag te kunnen beantwoorden, moeten wij uw identiteit controleren. Daarom vragen wij u om op één van onze vestigingen langs te komen om uw persoonlijke gegevens samen met één van onze medewerkers te controleren.

Wij doen onze uiterste best uw vraag binnen één  maand te antwoorden. Als dit niet lukt dan kunnen wij deze termijn met maximaal twee maanden verlengen.

Wij kunnen besluiten om de persoonsgegevens niet te verwijderen om de rechten of vrijheden van anderen te beschermen. Ook kan Syncasso dit doen als dit nodig is om civielrechtelijke vorderingen te innen. Wij leggen dan aan u uit waarom we dit besluiten.

Vraag hier om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken

Feedback

Vanaf vrijdag 12 juli zijn er valse aanmaningen via sms verzonden. Een voorbeeld van zo’n sms tekst ziet u hieronder. Het ziet er uit alsof het van onze organisatie afkomstig is. Dat is niet het geval.

<voornaam>. U heeft één of meerdere dossiers bij ons waarbij de betaling ontbreekt. Neem contact met ons op om boetes te voorkomen. ID:NL5840077

085-888 …………

Deze sms is niet door onze organisatie verzonden! Het 085- telefoonnummer is ook niet van ons.

U kunt de e-mail met de inhoud van de sms ter verificatie sturen aan communicatie@syncasso.nl. Wij zullen u dan zo snel mogelijk bevestigen dat het om een valse dan wel een echte sms van onze organisatie gaat.