Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden.

Wat moet ik doen als er beslag is gelegd op mijn bankrekening?

Waarom is er beslag gelegd op uw bankrekening?

Syncasso heeft één of meer vorderingen op u in behandeling. De rechter heeft uitspraak gedaan dat u deze vorderingen moet betalen. Of er is een dwangbevel tegen u uitgevaardigd. U bent in beide gevallen wettelijk verplicht de vordering(en) te betalen.

Als u niet betaalt, mag Syncasso beslag leggen op uw bankrekening. Het bedrag dat op dat moment op uw rekening(en) staat, valt onder het beslag. Syncasso zal dat gebruiken om (een deel) van de vordering(en) te betalen.

Hoe zorgt u ervoor dat u weer over uw bankrekening(en) kunt beschikken?

Er zijn twee mogelijkheden om te zorgen dat u weer over uw bankrekening kunt beschikken:

1. U kunt de openstaande vordering volledig voldoen.

• Door contante betaling van de volledige vordering bij één van de vestigingen van Syncasso, onder vermelding van uw dossiernummer.

Syncasso zal de bank dan verzoeken het beslag op te heffen. De snelste manier is om te betalen bij één van de vestigingen die vermeld staan op het document dat u ontvangen heeft. Maar u kunt ook op één van de andere kantoren betalen.

• Door het overmaken van de volledige vordering via een andere bankrekening. Bijvoorbeeld een bankrekening van uw familie, kennissen of vrienden. Het bankrekeningnummer waar u het geld naar moet overmaken staat vermeld op het document dat u ontvangen heeft. Vergeet niet om uw dossiernummer bij de betaling te vermelden!

Als u het geld heeft overgemaakt via een andere bankrekening, dan moet u Syncasso daarvan een betaalbewijs geven. U kunt via deze link uw betaalbewijs uploaden. Natuurlijk kunt u ook langskomen op één van de vestigingen van Syncasso om het betaalbewijs persoonlijk te overhandigen.

2. U kunt uw bank vragen om de vordering aan Syncasso af te dragen.

Een andere manier om ervoor te zorgen dat u weer kunt beschikken over uw bankrekening(en) is door uw bank te vragen om van het geld dat onder het beslag valt, de verschuldigde vordering direct aan Syncasso af te dragen. U moet daarbij wel uw bank verzoeken om de derdenverklaring die de bank heeft ontvangen, naar ons terug te sturen/faxen. Vaak hebben banken daarvoor aparte afdelingen die u hiermee kunnen helpen.

Hoe lang duurt het voor u weer over uw bankrekening kunt beschikken?

Syncasso heeft geen invloed op de snelheid waarmee de bank daadwerkelijk het beslag opheft. De bank heeft hiervoor in de regel vier weken de tijd. Het kan daarom nog enige tijd duren voor u de bankrekening(en) weer kunt gebruiken.

Mijn bankrekening is geblokkeerd omdat er beslag op mijn bankrekening is gelegd, wat kan ik doen?

De bank dient een verklaring aan Syncasso te verstrekken waarin wordt gemeld of en welk bedrag er kan worden afgedragen. De bank heeft 4 weken de tijd om dit te doen. U kunt uw bank verzoeken om versneld een verklaring naar Syncasso te sturen. Neem hiervoor contact op met uw bank!

Indien u een bankrekening heeft bij de Rabobank waarop beslag is gelegd verwijzen wij u graag door naar: www.rabobank.nl/particulieren/service/overige-bankzaken/beslaglegging-banktegoeden

Indien u een bankrekening heeft bij de ABN AMRO bank waarop beslag is gelegd verwijzen wij u graag door naar: www.abnamro.nl/derdenbeslagen

Hoe kan ik Syncasso bereiken?

De contactgegevens van Syncasso staan in de correspondentie die u heeft ontvangen. Of ga op deze website via het menu naar 'contact' en kies voor debiteurklanten. U kunt ook de chatfunctie rechtsonder in het scherm gebruiken om direct uw vraag te stellen.

Waar moet ik nu betalen?

De adressen van Syncasso vindt u op deze website: onder 'contact'.

Uw bankrekening is geblokkeerd, u kunt uw bankrekening tijdelijk niet gebruiken

De bank is door de beslaglegging wettelijk verplicht uw rekening(en) blokkeren. De bank zal Syncasso na 4 weken informeren over het saldo dat op uw bankrekening stond op het moment dat het bankbeslag werd gelegd. Dat brengt met zich mee dat u 4 weken lang geen gebruik van uw bankrekening(en) kunt maken en dat u ook bedragen die na het bankbeslag op uw bankrekening gestort zijn niet kunt opnemen.

Een bankbeslag of beslag op mijn toeslag(en) raakt mijn beslagvrije voet. Wat kan ik doen?

Als er bankbeslag op uw bankrekening gelegd wordt, of een beslag op een of meer van uw toeslagen, kan het bedrag dat u overhoudt onder de voor u toepasbare beslagvrije voet terecht komen. Dat is niet de bedoeling, maar helaas kunnen we dat niet vooraf controleren en voorkomen. U kunt via onze website uw persoonlijke beslagvrije voet berekenen. Als het bankbeslag of het beslag op uw toeslag(en) met zich meebrengt dat u daaronder komt, kunt u een email sturen naar bvv@syncasso.nl met daarin uw dossiernummer en als bijlage de berekening van uw beslagvrije voet en de bankafschriften van de maand waarin het beslag plaats vond. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om het op te lossen.

Het berekenen van de beslagvrije voet is best ingewikkeld. Als u er zelf niet uitkomt, kunt u een email met uw contactgegevens en dossiernummer sturen aan bvv@syncasso.nl. Dan helpen wij u met de berekening en kunnen we snel aanpassingen doen in de beslagen als u daardoor onder uw persoonlijke beslagvrije voet bent geraakt.

Wat is het rekeningnummer van Syncasso?

Het rekeningnummer van Syncasso is: NL48 RABO 0300 1039 99

Ik betaal altijd via 'Dossier Online'. Waar kan ik inloggen?

Ga op deze site naar 'debiteurklanten' via het hoofdmenu en kies vervolgens voor 'inloggen'.

Ik kan niet inloggen in Mijn online dossier

Inloggegevens voor Mijn online dossier kunt u aanvragen met de gegevens die u per brief en/of mail van ons heeft ontvangen. Lees meer

Ik sta onder bewind of mijn zaak is in behandeling bij een schuldhulpverlenende instantie, wat kan ik doen?

Indien u onder bewind staat of wanneer u bent aangemeld bij een schuldhulpverlenende instantie verzoeken wij om uw bewindvoerder / hulpverlener contact met ons op te laten nemen. Dit kan via e-mailadres shv@syncasso.nl

Ik heb een bankrekening bij de Rabobank waar beslag op is gelegd

Indien u een bankrekening heeft bij de Rabobank waarop beslag is gelegd verwijzen wij u graag door naar:
www.rabobank.nl/particulieren/service/overige-bankzaken/beslaglegging-banktegoeden

Ik heb een bankrekening bij de ABN AMRO bank waar beslag op is gelegd

Indien u een bankrekening heeft bij de ABN AMRO bank waarop beslag is gelegd verwijzen wij u graag door naar:
www.abnamro.nl/derdenbeslagen

Helaas heeft uw zoekopdracht geen resultaten opgeleverd. Probeer het opnieuw of neem contact met ons op.