Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden vorderingen Rijksoverheid

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik Syncasso bereiken?

De contactgegevens van Syncasso staan in de correspondentie die u heeft ontvangen. Of ga op deze website via het menu naar 'Contact' en kies voor debiteurklanten > Contact debiteurklanten vorderingen Rijksoverheid

Waar moet ik nu betalen?

De adressen en contactgegevens van Syncasso vindt u op deze website: onder 'Contact' en kies voor debiteurklanten > Contact debiteurklanten vorderingen Rijksoverheid

Ik heb nooit een dwangbevel ontvangen.

Het dwangbevel word in eerste instantie per post bezorgd, indien hierop geen tijdige betaling wordt ontvangen door het CJIB zal het CJIB de vordering aan een deurwaarder uit handen geven. Om er zeker van te zijn dat u het dwangbevel door u het dwangbevel ontvangt sturen wij een deurwaarder langs om het dwangbevel aan u te bekekenen/bezorgen. Dit om er voor te zorgen dat u het bericht met zekerheid ontvangt en tijdig kan reageren/betalen op executie/beslag te voorkomen.

Wat is het rekeningnummer van Syncasso?

Het rekeningnummer van Syncasso staat in de correspondentie die u heeft ontvangen.

Ik heb al betaald bij het CIJB

Indien u reeds betaald heeft, controleer dan goed of de door u gedane betaling ook daadwerkelijk betrekking heeft op de vordering die aan ons uit handen is gegeven. Dit kunt u controleren door na te gaan of uw betaling betrekking heeft hetzelfde CJIB nummer als het CJIB nummer als op ons dwangbevel staat vermeld. Komt het CJIB nummer overeen stuurt u ons dan per omgaande een betaalbewijs toe.

Ik heb al een betalingsregeling bij het CJIB

Indien u een regeling heeft afgesproken met het CJIB en de vordering is toch aan ons uit handen gegeven dan is de regeling zeer waarschijnlijk niet correct nagekomen waardoor de regeling is vervallen en de vordering aan ons uit handen is gegeven. Ook kan het zijn dat u een regeling bent aangegaan over een andere boete/delict dan waar deze vordering betrekking op heeft. Controleer daarom goed of het CJIB nummer waar de regeling over is afgesproken overeenkomt met het CJIB nummer waar onze vordering betrekking op heeft. Zeer waarschijnlijk betreft het hier aan andere CJIB zaak als aan ons uit handen is gegeven.

Ik heb bezwaar ingediend bij CIJB

Het CJIB zelf neem geen bewaar in behandeling. Indien u het destijds niet eens was met de opgelegde boet, heeft ten tijden dat u de boeten ontving binnen 6 weken in bewaar kunnen gaan bij het CVOM (Centrale verwerking Openbaar Ministerie) ze zullen/hebben inhoudelijk gereageerd op uw bezwaar en gezien het feit dat de vordering aan ons uit handen is gegeven uw bezwaar afgewezen.

Mijn bankrekening is geblokkeerd omdat er beslag op mijn bankrekening is gelegd, wat kan ik doen?

De bank dient een verklaring aan Syncasso te verstrekken waarin wordt gemeld of en welk bedrag er kan worden afgedragen. De bank heeft 4 weken de tijd om dit te doen. U kunt uw bank verzoeken om versneld een verklaring naar Syncasso te sturen. Neem hiervoor contact op met uw bank!

Ik betaal altijd via 'Dossier Online'. Waar kan ik inloggen?

Ga op deze site naar 'debiteurklanten' via het hoofdmenu en kies vervolgens voor 'inloggen'.

Vragen over een vordering

Als u van mening bent dat de incasso onterecht is, bijvoorbeeld omdat u de vordering niet kent of meent al betaald te hebben, kunt u hier uw gegevens invullen. Dan nemen wij snel contact met u op.

Ik kan niet inloggen in Mijn online dossier

Inloggegevens voor Mijn online dossier kunt u aanvragen met de gegevens die u per brief en/of mail van ons heeft ontvangen. Lees meer

Ik ben het niet eens met de vordering

Heeft u een aanmaning ontvangen en bent u het niet eens met de vordering? We horen graag van u waarom u het niet eens bent met de vordering. Klik HIER om het contactformulier in te vullen en wij nemen snel contact met u op.

Is er ook een juridische begrippenlijst?

In de stukken van een gerechtsdeurwaarder worden soms moeilijke begrippen gebruikt. Dit komt door de vele wettelijke gestelde eisen. Om u verder te helpen vindt u HIER een uitleg van de meest gebruikte juridische begrippen.

Een bankbeslag of beslag op mijn toeslag(en) raakt mijn beslagvrije voet. Wat kan ik doen?

Als er bankbeslag op uw bankrekening gelegd wordt, of een beslag op een of meer van uw toeslagen, kan het bedrag dat u overhoudt onder de voor u toepasbare beslagvrije voet terecht komen. Dat is niet de bedoeling, maar helaas kunnen we dat niet vooraf controleren en voorkomen. U kunt via onze website uw persoonlijke beslagvrije voet berekenen. Als het bankbeslag of het beslag op uw toeslag(en) met zich meebrengt dat u daaronder komt, kunt u een email sturen naar bvv@syncasso.nl met daarin uw dossiernummer en als bijlage de berekening van uw beslagvrije voet en de bankafschriften van de maand waarin het beslag plaats vond. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om het op te lossen.

Het berekenen van de beslagvrije voet is best ingewikkeld. Als u er zelf niet uitkomt, kunt u een email met uw contactgegevens en dossiernummer sturen aan bvv@syncasso.nl. Dan helpen wij u met de berekening en kunnen we snel aanpassingen doen in de beslagen als u daardoor onder uw persoonlijke beslagvrije voet bent geraakt.

Ik sta onder bewind of mijn zaak is in behandeling bij een schuldhulpverlenende instantie, wat kan ik doen?

Indien u onder bewind staat of wanneer u bent aangemeld bij een schuldhulpverlenende instantie verzoeken wij om uw bewindvoerder / hulpverlener contact met ons op te laten nemen. Dit kan via e-mailadres shv@syncasso.nl

Ik ontvang post die niet voor mij bestemd is, wat kan ik doen?

U kunt het poststuk retour sturen naar Syncasso via het postbusadres dat op de envelop is vermeld.

Hoe vraag ik een bevestiging op dat het dossier gesloten is?

Had u een schuld en heeft u deze inmiddels helemaal betaald? Of is uw dossier om een andere reden gesloten? U kunt hiervan een bevestiging opvragen dat het dossier is gesloten. Als u daarvoor hier het formulier invult, nemen wij snel contact met u op.

Kan ik een specificatie ontvangen van de vordering?

Heeft u een aanmaning ontvangen en wilt u graag een specificatie van de vordering? Als u daarvoor hier het formulier invult, nemen wij snel contact met u op.

Waar heeft de vordering betrekking op?

Op het dwangbevel staat precies vermeld waar de vordering betrekking op heeft.

Mag ik een regeling treffen?

Er een regeling is (beperkt) mogelijk, indien u de noodzaak hiervan schriftelijk dan wel telefonisch kan onderbouwen (inkomsten uitgaven)

Waarom zijn de kosten zo hoog (incassokosten en betekeningskosten)?

Het CIIB heeft de mogelijkheid om bij het niet tijdig voldoen van de boete, de boete (aanzienlijk) te verhogen. Nadat alle herinneringen door het CJIB zijn verstuur zal het totaal bedrag dat CJIB vordert als hoofdsom (totaal bedrag dat u aan cliƫnt verschuldigd bent zonder incassokosten/exploot kosten) aan ons uit handen worden gegeven. Over de hoofdsom wordt er wettelijk bepaalde incassokosten berekend. De explootkosten/betekeningskosten hebben betrekking op het feit dat er een deurwaarder bij u is langsgekomen om het dwangbevel aan u te betekenen/bezorgen. Aan dit bezoek zijn exploot kosten verbonden die wettelijk zijn vastgesteld. (Kijk op www. rechtspraak.nl)

Helaas heeft uw zoekopdracht geen resultaten opgeleverd. Probeer het opnieuw of neem contact met ons op.