Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden

Wilt u meer weten over het aanleveren van incassozaken, tarieven en hoe het incassotraject eruit ziet? Lees dan hieronder de veelgestelde vragen.

Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u altijd met ons contact opnemen via sales@syncasso.nl.

Welke dienstverlening biedt Syncasso?

Syncasso biedt creditmanagementdiensten in heel Nederland, waaronder minnelijke en gerechtelijke incasso. Wij kunnen vanaf de verzending van de factuur tot het ten uitvoer leggen van een vonnis uw organisatie ondersteunen met onze unieke incassoaanpak.

Minnelijk incassotraject
Minnelijke incasso houdt in dat een incassoprobleem wordt opgelost zonder tussenkomst van de rechter. Zodra de betalingstermijn van uw factuur is verstreken, kunnen wij uw vordering uit handen nemen. Het minnelijke incassotraject begint. Vanaf dit punt verzorgen wij alle benodigde communicatie om uw klant te motiveren zijn of haar rekening alsnog te betalen.

Onze aanpak is altijd gericht op het behoud van uw goede klantrelatie. Daarom hanteren wij een respectvolle benadering en motiveren wij uw klant om in een zo vroeg mogelijk stadium contact met ons op te nemen. Met deze aanpak, die is gebaseerd op effectieve communicatie en harde data, lossen wij 80% van de incassoproblemen op in de minnelijke fase.

Gerechtelijk incassotraject
Lukt het niet om het incassoprobleem in het minnelijke traject op te lossen? Dan starten wij met uw goedkeurig een gerechtelijk traject. Met de start van het gerechtelijke traject beginnen de werkzaamheden van de gerechtsdeurwaarder. Deze beginnen met het oproepen van uw klant om voor de rechtbank te verschijnen (dagvaarden) en eindigen met het uitvoeren van het vonnis van de rechter (executie). De gerechtsdeurwaarders van Syncasso werken vanuit een maatschappelijke betrokkenheid. Omdat wij uw ogen en oren zijn, signaleren en overleggen wij maatschappelijk onverantwoorde situaties altijd.

Welke incassozaken kan ik aanleveren?

Syncasso richt haar dienstverlening op de markt van business-to-business en business-to-consumer vorderingen. Syncasso behandelt geen incassozaken van particulieren. Hiervoor kunnen wij u niet de juiste dienstverlening bieden.

Wanneer kan ik een incassozaak aanleveren?

Voordat u een incassozaak aanlevert, is het belangrijk dat u de juiste stappen in uw incassotraject volgt. Als opdrachtgever zijn er een aantal verplichtingen waaraan u moet voldoen. Daarnaast is het belangrijk dat u aangeeft wanneer de debiteur bezwaar heeft gemaakt of verweer heeft gevoerd tegen uw incassozaak. Dit beïnvloedt namelijk het incassotraject. Bij incassozaken waarbij de betalingstermijn is verstreken, is het belangrijk dat u voldoet aan de eisen gesteld in de wet normering buitengerechtelijke incassokosten (WIK). In de WIK wordt onderscheid gemaakt tussen business-to-consumer en business-to-business.

Wet Incassokosten (WIK)

Per 1 juli 2012 geldt de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (ook wel Wet Incassokosten of WIK). Met deze wet zijn de incassokosten wettelijk geregeld. Bekijk HIER de belangrijkste gevolgen van de invoering van de WIK en bereken eenvoudig de incassokosten met onze WIK calculator.

Mijn debiteur wil een regeling treffen tijdens de kosteloze aanmaning, mag ik dan geen incassokosten vorderen?

Tijdens de kosteloze aanmaning heeft uw debiteur de kans de vordering volledig te betalen. Wanneer u ervoor kiest een regeling te treffen mag u incassokosten vorderen na de 14 dagen betalingstermijn. Over de deelbetaling of volledige betalingen, binnen de termijn van de kosteloze aanmaning, mag u geen incassokosten vorderen.

Mijn debiteur heeft meerdere betalingsachterstanden. Wat nu?

Als uw debiteur meerdere achterstanden heeft, waarvoor u nog geen kosteloze aanmaning heeft gestuurd, dan moet u de bedragen van de achterstanden bij elkaar optellen. Over het totaalbedrag berekent u incassokosten. Voor de totale achterstand stuurt u één aanmaning, met daarin natuurlijk de betaaltermijn van 14 dagen.

Welke tarieven hanteert Syncasso?

Onze tarieven zijn vastgelegd in het Tarievenblad Klant. De tarieven voor tussenpersonen, waaronder advocaten, zijn vastgelegd in het Tarievenblad Tussenpersoon. Hieronder vindt u een beschrijving van de meest voorkomende tarieven.

Incassokosten
De incassokosten zijn de kosten die wij in rekening brengen bij uw klant. De hoogte van de incassokosten zijn afhankelijk van de hoogte van vordering. Deze kosten zijn gebaseerd op de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (WIK) of de door u overeenkomen hoogte van de incassokosten in uw Algemene Voorwaarden (AV) of overeenkomst.

Incassoprovisie
Syncasso berekent voor haar diensten incassoprovisie. Deze is, net als incassokosten, afhankelijk van de hoogte van de vordering. De incassoprovisie wordt berekend over het bedrag dat Syncasso voor u incasseert.

Verschotten
Syncasso maakt gebruik van verschillende informatiebronnen en middelen in het incassotraject. Sommige van deze informatiebronnen of middelen brengen kosten met zich mee, bijvoorbeeld het opvragen van een KvK uittreksel. Deze kosten, zogenaamde verschotten, berekenen wij door aan u als opdrachtgever.

Hoe kan ik een incassozaak aanleveren?

Als u voor het eerst een incassozaak wilt aanleveren, kunt u contact opnemen met onze afdeling Sales op het telefoonnummer 0888 444 111 of per e-mail aan sales@syncasso.nl. Wij informeren u graag verder.

Is er ook een juridische begrippenlijst?

In de stukken van een gerechtsdeurwaarder worden soms moeilijke begrippen gebruikt. Dit komt door de vele wettelijke gestelde eisen. Om u verder te helpen vindt u HIER een uitleg van de meest gebruikte juridische begrippen.

Helaas heeft uw zoekopdracht geen resultaten opgeleverd. Probeer het opnieuw of neem contact met ons op.