Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Leveranciersbeoordeling

Leveranciersbeoordeling

Om de kwaliteit van dienstverlening aan de klanten van Syncasso continu te verbeteren evalueert Syncasso periodiek de kwaliteit van de producten en diensten die door derden aan Syncasso worden geleverd. Syncasso beoordeelt of zij voldoen aan de door haar gestelde eisen en op de invloed van die producten en diensten op de tevredenheid van haar klanten.

Syncasso is ISAE 3402 type II en ISO 9001:2015, 26000 en 27001 gecertificeerd. In dat kader moeten we leveranciersbeoordelingen van onze belangrijkste leveranciers verzorgen. Daar is uw organisatie er een van. Wellicht bent u vorig jaar ook benaderd in dit kader. De beoordeling voor 2018 is aangevuld met vragen over informatiebeveiliging, die moeten worden ingevuld als onze organisaties persoonsgegevens uitwisselen of u in het kader van uw dienstverlening toegang hebt of kunt verkrijgen tot de persoonsgegevens die wij onder onze berusting hebben. Daarnaast verkennen we in het kader van ketenverantwoordelijkheid uw inspanningen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Het formulier dat we voor de beoordelingen gebruiken kunt u hier vinden. De beoordelingen vinden plaats tussen februari en oktober 2018. Zodra er een beoordeling voor uw organisatie beschikbaar is, zullen we u die per email toezenden. U wordt daarbij in de gelegenheid gesteld om te reageren op uw leveranciersbeoordeling.

Leveranciers die een matige beoordeling krijgen, worden in de gelegenheid gesteld om die met Syncasso te bespreken en binnen veertien dagen na die bespreking hun verbetervoorstellen te presenteren. Met leveranciers die een slechte beoordeling krijgen, zal de samenwerking beƫindigd worden.

ISO 27001:2013