Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

AFGELOST = OPGELOST

AFGELOST=OPGELOST

“Mensen met financiële problemen durven vaak geen hulp te vragen. Helpt u mee de drempels te verlagen?”

Bijna één op de vijf huishoudens in Nederland heeft problematische schulden. En dat aantal neemt nog steeds toe… In veel gevallen heerst er schaamte over de problemen en wordt het vragen van hulp bij professionele instanties tot het uiterste uitgesteld, met als gevolg dat de situatie verslechtert en de schulden zich opstapelen. Om het zoeken van hulp te stimuleren, hebben Syncasso en Kredietbank Nederland de handen ineen geslagen.

Samen met de onderzoekers van Rijksuniversiteit Groningen (RUG) hebben Syncasso en Kredietbank Nederland in beeld gebracht welke barrières mensen met financiële problemen ervaren bij het zoeken van hulp. Het aankloppen bij professionele instanties is voor veel mensen met schuldproblematiek een stap te ver, met als gevolg dat de situatie verslechtert en de schulden zich opstapelen.

Communicatietoolbox

Syncasso en Kredietbank Nederland willen drempels verlagen en duidelijk maken dat eerder contact opnemen met professionals kan voorkomen dat de situatie uit de hand loopt. Onder de noemer ‘AFGELOST = OPGELOST’ is een reeks communicatiemiddelen ontwikkeld die de doelgroep overtuigt van het belang om in een vroeg stadium contact te zoeken met professionele schuldhulpverleners. De communicatiemiddelen zijn HIER beschikbaar voor instanties die te maken hebben met schuldenproblematiek.

Landelijke seminars AFGELOST = OPGELOST

Verspreid door het land vinden zes seminars plaats over de schuldenproblematiek en de oplossingen. De resultaten van het onderzoek van de RUG worden gedeeld, de communicatietoolbox wordt gepresenteerd en er is ruimte voor discussie.
Tijdens de eerste bijeenkomt op 3 oktober in Leeuwarden neemt staatssecretaris Jetta Klijnsma het eerste onderzoeksrapport in ontvangst.

U bent van harte uitgenodigd om een van deze bijeenkomsten bij te wonen. Uw aanwezigheid en inbreng is belangrijk, want samen kunnen we meer bereiken.

Onderwijs en de toekomst

Goed onderwijs is belangrijk voor de toekomst. Syncasso en Kredietbank Nederland kijken verder dan de korte termijn en betrekken om die reden ook onderwijsinstellingen bij de seminars. De seminars vinden plaats op verschillende hogescholen in Nederland en onderwijsorganisaties kunnen ons onderzoek integreren in het lesprogramma. Door verbinding te leggen tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven kunnen we de schuldenproblematiek ook op de lange termijn beter terugdringen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sonja Bethlehem via 06 – 51 52 55 30.
AFGELOST=OPGELOST

 

Seminars

 • maandag 3 oktober   Leeuwarden, Hogere Hotelschool Stenden (plaatsgevonden)
 • donderdag 13 oktober  Breda,  Avans Hogeschool (plaatsgevonden)
 • donderdag 17 november  Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam (plaatsgevonden)
 • donderdag 15 december  Utrecht, Hogeschool van Utrecht (plaatsgevonden)
 • donderdag 19 januari  Enschede, Hogeschool Saxion (plaatsgevonden)
 • donderdag 26 januari  Rotterdam, Hogeschool Inholland (plaatsgevonden)

Programma seminars

 • 15.00 uur – Ontvangst
 • 15.15 uur – Welkom
  – Inleiding
  – Delen onderzoeksresultaten en insights
  – Presentatie communicatiemiddelen en toolbox
  – Blik naar de toekomst, interactie met aanwezigen
 • 17.30 uur – Afsluiting
Paul Otter - Syncasso

Paul Otter, Gerechtsdeurwaarder en directeur Syncasso

Carry de Niet - Kredietbank Nederland

Drs. Carry de Niet MBA, algemeen directeur Kredietbank Nederland

 

 

 

 

 

 

 

 

Martijn Keizer - RUG

Dr. Martijn Keizer, Onderzoeker consumentengedrag aan de Rijksuniversiteit Groningen

Staatssecretaris Jetta Klijnsma